College: 'Benoeming raad van toezicht Stedelijk moet anders'

Het College van B en W heeft in een brief gereageerd op de situatie rond het vertrek van Beatrix Ruf, de directeur van het Stedelijk. Ze willen de benoeming van de raad van toezicht in eigen hand nemen.

Vandaag werd duidelijk dat de directeur ten onrechte zou zijn beschuldigd van belangenverstrengeling. Dat staat in een tot nu toe geheim rapport waarvan delen in handen zijn van AT5.

Geen grote misstappen
Ruf, waarvan werd gedacht dat ze oneigenlijk geld had verdiend met nevenactiviteiten, trad door de commotie af als directeur. Iets dat zeer wordt betreurd door veel Amsterdammers in de kunstwereld. Het lijkt er nu op dat Ruf geen grote misstappen heeft begaan. Ze verdiende niet meer dan was toegestaan volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT). 

Het rapport is nu door de gemeente gepubliceerd.

Zorgvuldig
Het college zegt in de eerste reactie dat het onderzoek 'zorgvuldig is verlopen'. In de conclusies staat volgens het college onder meer: 'De wijze waarop de raad van toezicht heeft toegezien op het functioneren van de directeur verdient allerminst de schoonheidsprijs.' Maar ook wordt geconstateerd dat de betrokkenen in goeder trouw hebben gehandeld, ondanks de tekortkomingen. 

Lees ook: Collega-directeur ziet ruimte voor terugkeer Ruf: 'Maar wil je nog wel terugkeren?'

Het College zegt verder dat de procedure van het benoemen van de raad van toezicht anders moet. Die benoeming zou in de toekomst vanuit de Stopera moeten worden gedaan. 'Het college kiest ervoor de procedure gelijk te trekken met die van andere grote instellingen zoals het Amsterdam Museum, Internationaal Theater Amsterdam en het AFK. Dat betekent dat het college de leden van de raad van toezicht benoemt, herbenoemt en ontslaat.'     

Initialiseren Google Maps
  • Kaart
  • Street view
  • Als er geen beeld verschijnt, is de locatie te ver weg van een street view locatie