Start van hoofdcontent

Politiek

NL
V

Gemeente wil elektrische fietslessen voor ouderen in strijd tegen ongelukken

30 juni 2018, 00.03 uur · Foto: Flickr.com / Jos @ FPS-Groningen

Amsterdamse 60-plussers nemen steeds vaker de fiets. De keerzijde is dat ze ook betrokken zijn bij meer ernstige verkeersongevallen. De gemeente wil daarom dat fietsende ouderen een opfriscursus krijgen en les gaan volgen op hun elektrische fiets.

Verkeerswethouder Sharon Dijksma schrijft dat in een brief aan de gemeenteraad. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat het aantal ernstig verkeersgewonden de afgelopen jaren gestegen is. In 2016 raakten ongeveer 1270 mensen ernstig gewond en dat is twee procent meer dan in 2010. Het gaat niet om exacte cijfers, maar om een schatting, omdat de politie de ongevallencijfers lokaal niet meer goed bijhoudt.

We fietsen vaker, dus meer ongevallen
Vooral fietsers zijn steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen concludeert het SWOV. Dat komt gedeeltelijk omdat er steeds meer gefietst wordt in de stad. Tussen 2011 en 2016 steeg het aantal fietsverplaatsingen onder 15 tot 29 jarigen met 64 procent. Onder 60-plussers was die toename 30 procent.

Een belangrijke reden voor ouderen om de fiets te blijven nemen, is dat die tweewieler steeds vaker elektrisch is. Hoewel er geen cijfers zijn over het aantal ongelukken met elektrische fietsen, zijn ouderen wel kwetsbaarder in het verkeer, zo concludeert het rapport.

Dodelijke ongevallen
In het afgelopen jaar kwamen in Amsterdam meerdere fietsende 60-plussers om het leven. Zo kwam in Nieuw-West een 85-jarige man om het leven bij een botsing met een auto en overleed een 79-jarige fietser toen hij onder de tram kwam op de Ferdinand Bolstraat.

In het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2016 - 2021 staat dat de gemeente het aantal ernstig verkeersgewonden in 2020 met 25 procent wil laten dalen ten opzichte van het peiljaar 2010. In die plannen wordt er gestuurd op verantwoord verkeersgedrag van Amsterdammers. Maar ook wordt er gekeken naar gevaarlijke verkeerssituaties, zogenaamde blackspots en worden er proeven gedaan op de fietspaden zelf. Zo moeten flexibele paaltjes en verlaagde stoepranden voor minder fietsongelukken zorgen.

Samenwerking met fietsenmakers
In het verkeersplan is speciale aandacht voor de kwetsbaarheid van fietsende 60-plussers. Naast een bewustwordingscampagne en (elektrische) fietslessen, wil de wethouder ook gaan samenwerken met fietsenmakers in de stad. 'Omdat ongevallen ook kunnen worden veroorzaakt door de verkeerde afstelling van fietsen, bijvoorbeeld een te hoog zadel, niet werkende fietsverlichting of te strak afgestelde remmen.'

Overigens past de stijging van het aantal ernstig verkeersgewonden in een landelijke trend. In heel Nederland was de stijging met 12 procent zelfs een stuk hoger.