Stad

Vaker bezwaar tegen WOZ-waarde koopwoningen: 'Mensen schrikken van de taxatie van hun huis'

10 juli 2018, 07.08 uur · Aangepast 10 juli 2018, 09.33 uur · Foto: Anne Sachtleven

Whatsapp

Woningeigenaren dienen steeds vaker bezwaar in tegen de WOZ-waarde van hun koopwoning. De afgelopen drie jaar hebben ieder jaar meer dan tienduizend mensen bezwaar gemaakt. Opvallend is wel dat het aantal bezwaren dat daadwerkelijk is toegekend is afgenomen. Dat blijkt uit cijfers die AT5 heeft opgevraagd.

Woningbezitters dienen bezwaar in tegen de WOZ-waarde omdat dit samenhangt met onroerendezaakbelasting (OZB-belasting), waar huiseigenaren belasting over moeten betalen. Bezwaar maken kan daarom lucratief zijn.

Woningeigenaren hebben in 2015, 2016 en 2017 respectievelijk 10.054, 11.742 en 13.557 keer bezwaren ingediend. In 2015 zijn er 6.138 bezwaren toegekend, in 2016 5.304 bezwaren en in 2017 4.784 bezwaren.

WOZ-waarde omlaag
Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis is niet verbaasd dat dit steeds vaker gebeurt. 'In zo'n verhitte huizenmarkt als nu, met enorme waardestijgingen van woningen, zie je altijd dat mensen schrikken van de taxatie van hun woning. Deze proberen ze dan omlaag te krijgen door bezwaar in te dienen.'

Toch kunnen mensen na het indienen van een bezwaar ook flink teleurgesteld worden. 'De motivatie voor dit bezwaar is vaak ongemotiveerd of niet goed gemotiveerd, waardoor deze niet wordt toegekend door de dienst Belastingen.' De WOZ-waarde moet een afspiegeling zijn van de huizenwaarde. 'Maar omdat de WOZ altijd een jaar achterloopt, betaal je een jaar lang net iets minder dan de marktwaarde.'

'Compensatie'
De gemeente Amsterdam geeft woningbezitters 'compensatie' zodra woningen in waarde stijgen. Er is een afspraak dat de totale OZB-opbrengst van de gemeente gelijk blijft. Dat betekent dat de gemeente huizenbezitters na een waardestijging niet meer OZB-belasting laten betalen, door de belastingtarieven aan te passen. 

Opvallend is dat dit in 2019 gaat veranderen. Vanaf volgend jaar wordt de opbrengst van de OZB-belasting jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie. In 2019 komt daar een eenmalige verhoging van 2 procent bovenop. Erfpachters kunnen een compensatie krijgen voor de OZB-belasting. Zij kunnen een extra overstapkorting ontvangen van 10 procent zodra ze voor 2020 overstappen naar het eeuwigdurende stelsel.

Nieuw erfpachtstelsel
Woningbezitters kunnen sinds 2017 overstappen naar het eeuwigdurende stelsel, maar in praktijk blijkt dat dit niet veel wordt gedaan. Uit een brief naar de gemeenteraad die vandaag is verstuurd blijkt er pas vijf mensen daadwerkelijk gebruik maken van de Overstapregeling Erfpacht. 

Whatsapp