Politiek

NL
V

Oud-generaal Peter van Uhm wordt adviseur in 'stagnerend' veranderproces bij brandweer

7 augustus 2018, 17.11 uur

Burgemeester Halsema heeft oud-generaal Peter van Uhm aangesteld als onafhankelijk, strategisch adviseur bij de brandweer.

De voormalig commandant der Strijdkrachten moet de veranderingen bij de Amsterdamse brandweer vlot gaan trekken. De nieuwe koers bij het brandweerkorps werd in 2011 al vastgesteld maar Halsema heeft in haar eerste weken als burgemeester ervaren, dat die koers 'traag gaat en op onderdelen is gestagneerd.'

'Intimidatie en bedreiging'
In een brief aan de gemeenteraad schrijft Halsema dat er onder de leiding van brandweercommandant Leen Schaap wel veranderingen zichtbaar zijn. Maar dat de grote cultuuromslag door een kleine groep binnen de brandweer 'effectief wordt tegengehouden'.

Dat verzet, zo schrijft de burgemeester, resulteert in een aantal gevallen 'in onacceptabele intimidatie en bedreiging'. Onlangs werd bekend dat Schaap twee keer aangifte heeft gedaan van doodsbedreigingen die kwamen vanuit de eigen gelederen. 

'Naar binnen gekeerde cultuur'
'Als Commandant der Nederlandse strijdkrachten en als publieke bestuurder heeft de heer Van Uhm grote ervaring opgebouwd met complexe, hiërarchische organisaties en de gesloten, naar binnen gekeerde cultuur die kan ontstaan bij risicovol, gevaarlijk werk', schrijft Halsema.

Van Uhm heeft de opdracht gekregen om de problemen rond de veranderingen bij de brandweer in kaart te brengen. Ook zal hij aanbevelingen doen om die veranderingen te bespoedigen. Van Uhm zal tussentijds rapporteren aan brandweercommandant Schaap en burgemeester Halsema.