Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Inspectie haalt uit naar bestuur Huisartsenpost: angst heerst onder medewerkers

27 augustus 2018, 14.07 uur · Aangepast 28 augustus 2018, 17.16 uur · Foto: AT5

Angst onder medewerkers en een bestuur dat niet tijdig maatregelen nam. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in het vanmiddag gepubliceerde rapport over de Huisartsenpost Amsterdam (HpA) hard uitgehaald. De Huisartsenpost staat sinds vorige week onder verscherpt toezicht.

Uit het rapport komt een beeld naar voren van een verziekte werksfeer. Medewerkers gaven tijdens inspectiebezoeken aan bang te zijn om met de inspecteurs te spreken, omdat zij vreesden voor hun aanstelling binnen de HpA. Ook meldden medewerkers binnen de HpA zich bovengemiddeld vaak ziek: in het tweede kwartaal van dit jaar lag het ziekteverzuim gemiddeld op 7 procent, terwijl dit landelijk 5 procent is.

Falend bestuur
Naar het oordeel van de inspectie heeft het bestuur op verschillende punten gefaald. Maatregelen om de problemen binnen de huisartsenpost op te lossen, hadden volgens de inspectie onvoldoende effect. Daarbij plaatst het bestuur een groot deel van de problemen buiten de eigen invloedsfeer van de organisatie, omdat het lastiger zou zijn om in Amsterdam aan geschikte medewerkers te komen. Ook probeerde het bestuur de problemen intern op te lossen, zonder daarbij externe hulp in te roepen. 

Lees ook: Huisartsenpost Amsterdam onder verscherpt toezicht

Verscherpt toezicht
Het rapport verschijnt niet onverwachts. Vorige week meldde AT5 al dat de Huisartsenpost onder verscherpt toezicht is gesteld van de Inspectie vanwege de zorgen die er zijn over de kwaliteit van de zorg. Belanghebbenden hadden sindsdien nog een week om bezwaar te maken tegen de publicatie van het rapport. Dat is dus niet gebeurd.

De lange wachttijden, de werkdruk, de fraude met medicijnen en de cultuur binnen de Huisartsenpost hebben er toe geleid dat de Inspectie geen andere mogelijkheid ziet dan de HpA onder verscherpt toezicht te stellen.

Lees ook: Onrust bij Huisartsenpost: directeur vertrekt en medewerkers frauderen met medicijnen

Huisartsenpost Amsterdam
De HpA is buiten kantooruren open voor spoedeisende gezondheidsklachten, waarvoor patiënten anders de eigen huisarts zouden bellen. De in totaal vijf huisartsenposten zijn gevestigd bij de ziekenhuizen in de stad.

Directeur opgestapt
Twee weken geleden maakte de HpA al bekend dat directeur Paul Rijksen vertrekt. Zijn persoonlijke capaciteiten zouden als bestuurder onvoldoende zijn. Gerben Welling is als interim-directeur aangesteld. De Huisartsenkring Amsterdam sprak al het vertrouwen in Welling uit.