Start van hoofdcontent

Politiek

NL
V

Bewoners verzetten zich tegen bouwoverlast: maar 16 in plaats van 157 huizen energiezuinig gemaakt

4 oktober 2018, 17.17 uur · Aangepast 4 oktober 2018, 19.48 uur

Woningcorporatie Eigen Haard was in 2016 van plan om 157 huurwoningen te verbouwen tot energieneutrale huizen. Hiervoor ontving de corporatie een subsidie van de gemeente. Maar bewoners zijn in opstand gekomen tegen de verbouwingen.

Huurders waren het wel eens met het idee van het project zelf: het verduurzamen van woningen naar zogenaamde 'Nul-op-de-meter-woningen'. Maar de bouwwerkzaamheden zorgden voor nogal wat overlast en onverwachte tegenslagen. 

Lees ook: Van der Pekbuurt gaat als eerste Amsterdamse wijk van het aardgas af

Bewoners naar rechter
Volgens bewoners hadden de werkzaamheden een grote impact op het woongenot, waren er veel tussentijdse wijzigingen van de verbouwplannen en schoot de informatievoorziening aan bewoners te kort, zo schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de raad. De bewoners zijn uiteindelijk naar de rechter gestapt. Daardoor werden de verdere verbouwplannen uitgesteld.

Lees ook: Subsidiepot voor aardgasvrij maken woningen raakt snel op: corporaties vragen grote bedragen aan

Zestien woningen verbouwd
Uiteindelijk heeft Eigen Haard geen 157, maar binnen achttien maanden slechts zestien woningen kunnen verbouwen. Dit heeft ertoe geleid dat de woningcorporatie, na overleg met de gemeente, een deel van de gekregen subsidie weer moet terugbetalen aan de gemeente. Het geld vloeit weer terug naar het subsidiepotje 'Amsterdam Aardgasvrij' en komt beschikbaar voor andere partijen die willen meewerken aan het aardgasvrij maken van woningen. Eigen Haard zelf zou later ook aanspraak kunnen maken op het geld.