Politiek

Coalitiepartijen te voorbarig met motie voor drie Airbnb-vrije wijken

10 oktober 2018, 13.46 uur · Aangepast 10 oktober 2018, 20.07 uur

De fracties van de vier coalitiepartijen dienen een motie in om Airbnb te verbannen uit drie specifieke wijken. Maar verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens (Wonen) is daar al mee bezig.

De fracties van GroenLinks, D66, PvdA en SP willen een verbod op Airbnb in de Haarlemmerbuurt, Kinkerbuurt en op De Wallen. Daarom dienen ze vandaag een motie in tijdens de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad.

Lees ook: Kan de gemeente Airbnb wel helemaal verbieden?

'In het coalitieakoord staat dat we vakantieverhuur in wijken waar de nadelige effecten te groot zijn willen verbieden', laat een woordvoerder van wethouder Ivens weten. 'We zijn dat al aan het onderzoeken.'

Hij lijkt wel te twijfelen aan de uitvoerbaarheid van deze specifieke motie. 'Het moet juridisch mogelijk zijn en het kunnen uiteindelijk hele andere gebieden zijn dan die in de motie staat, maar we zien dit als duidelijke steun vanuit de gemeenteraad voor ons beleid.'