Politiek

Metropoolregio wil steun van Den Haag in strijd tegen oververhitte woningmarkt

10 oktober 2018, 16.33 uur · Aangepast 10 oktober 2018, 17.34 uur

Flickr.com / Guilhem Vellut
Flickr.com / Guilhem Vellut

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) wil steun van Den Haag om de oververhitte woningmarkt aan te pakken. Zo hoopt de MRA dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken samen wil werken om sneller meer woningen in de regio Amsterdam te bouwen.

Het kabinet wil de komende jaren gemiddeld 75.000 woningen per jaar in de regio bij laten bouwen.

Hoewel de plannen klaarliggen en er sinds een aantal jaar een hoge bouwproductie is, kampt de regio tegelijkertijd met het grootste tekort aan woonruimte en heeft het de meest overspannen woningmarkt van het land.

Lees ook: Weer te weinig sociale huurwoningen gebouwd: 'Corporaties moeten inhaalslag maken'

Woningen middensegment
Volgens het MRA zijn er drie complexe knelpunten waardoor de woningmarkt oververhit is. Om de bouwproductie sneller en beter te laten groeien, wil de MRA dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken samen met de Metropoolregio maatregelen neemt om de woningen betaalbaar te houden.

Zo hebben gemeenten volgens de MRA nu geen enkele middellen om de huurprijsstijging van bestaande woningen in de vrije sector te beheersen. 'Betaalbare koopwoningen worden duur verhuurd. Of de woningen worden verkamerd en soms zelfs voor het drievoudige uitgepond. Dit zijn woningen die ook aan een afgestudeerde starter of een gezin met een modaal inkomen kunnen worden verhuurd.'

Lees ook: Steeds minder betaalbare woningen in de stad

Investeringscapaciteit woningcorporaties
Het tweede knelpunt is de investeringscapaciteit van woningcorporaties; deze staat al enige tijd onder druk. Zo kunnen de woningcorporaties op dit moment onvoldoende investeren in verduurzaming en nieuwbouw. 

Woningbouwcorporaties trokken onlangs nog aan de bel. Zij vrezen dat ze steeds minder kunnen bouwen door nieuwe regels uit Den Haag, waardoor ze minder geld overhouden. Tegelijk mogen er in de stad slechts bij hoge uitzondering nog sociale huurwoningen verkocht worden. Ook op dit punt roept de MRA Den Haag op om de investeringsmogelijkheden voor corporaties te verruimen.

Lees ook: Rijk pompt miljarden in Amsterdamse infrastructuur: 'All hands on deck'

Uitbreiding infrastructuur
Tot slot stelt de MRA voor om niet alleen aandacht te hebben voor woningbouw, ook de bereikbaarheid van de regio staat onder druk. Er zijn volgens de MRA dringend meer fietspaden, autowegen en openbaar vervoersverbindingen nodig. 

In maart maakte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekend vijf miljard te willen investeren om de stad de komende jaren bereikbaar te houden. Zo wordt de A10 Zuid in de komende jaren ondertunneld. En wordt er gekeken hoe de toekomstige woonwijk Haven-Stad goed bereikbaar kan worden. 

Lees ook: 'Corporaties kunnen veel minder woningen bouwen door lastenverzwaring'

De Metropoolregio Amsterdam vindt dat ze samen met het ministerie verantwoordelijk is voor de bereikbaarheid van het gebied en stelt voor om samen met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat de plannen uit te werken voor de komende kabinetsperiode.

Lees ook: Explosieve stijging woningprijs: gemiddelde nu bijna 5 ton