Gerard Spong fel tégen Airbnb-regels: 'In strijd met grondrechten van de mens'

19 oktober 2018, 14.32 uur · Aangepast 22 oktober 2018, 11.53 uur

Niet elke stadsbewoner vindt de steeds strengere regels voor Airbnb-gebruik nodig. Advocaat Gerard Spong bijvoorbeeld denkt dat de huidige maatregelen in strijd zijn met bepaalde mensenrechten.

In Mokum Magazine haalt Spong uit naar diverse maatregelen die de stad neemt om drukte te beteugelen. De registratie van stadsgidsen wordt door Spong weggezet als 'volstrekt idioot' en 'communistisch'. En ook over strenge Airbnb-regels is hij niet te spreken. 

'Ik ben een groot voorstander van Airbnb', stelt hij. 'De steeds strenger wordende maatregelen vind ik volslagen onzin en deze zouden onmiddelijk moeten worden afgeschaft. Het is in strijd met een aantal grondrechten van de mens (...) Iedere burger in dit land, ook van buitenlandse komaf, moet het recht kunnen hebben te kiezen waar hij of zij verblijft. (...) Als ik hier twee maanden tien logees wil hebben. So be it.'