Stad

Pilot met extra steigers rond Anne Frank Huis gaat niet door

8 november 2018, 13.56 uur · Aangepast 8 november 2018, 14.23 uur

Een plan van de gemeente om een op- en afstapplaats te bouwen aan de Egelantiersgracht, gaat na protest van bewoners niet meer door. Ook de overige drie uitwijklocaties worden niet meer gebouwd.

Met de uitwijklocaties wilde de gemeente de drukte op het water in het centrum verlichten. Daarvoor zou de steiger bij het Anne Frank Huis uitgebreid moeten worden. Ook was de gemeente van plan om ruimte vrij te maken aan de Egelantiersgracht, de Keizersgracht en de Prinsengracht. 

Daar zouden plezierbootjes, sloepen maar ook rondvaartboten, passagiers van en aan boord kunnen laten gaan. Bewoners zagen een opstapplek voor hun deur daarentegen niet zitten. 'Dat wordt een gekkenhuis', stelde Dan van Steen. Samen met buurtbewoners van de Egelantiersgracht organiseerde hij het protest Red de Gracht

1700 handtekeningen
De actiegroep verzamelde 1700 handtekeningen en diende op 8 oktober een WOB-verzoek in bij de gemeente. Afgelopen dinsdag werd de kwestie besproken met wethouder Sharon Dijksma (Water). Bewoners van de Egelantiersgracht besloten om deze uitnodiging af te slaan.

Lees ook: Bewoners Egelantiersgracht tegen vrijmaken kade voor boten: 'Geen sloepen met lallende toeristen'

Wel kregen ze na afloop een mail van de gemeente over de stand van zaken, die is gepubliceerd op de website van Red de Gracht. 'Op de bijeenkomst heeft wethouder Sharon Dijksma laten weten dat alle tijdelijke uitwijklocaties niet meer gerealiseerd zullen worden', is te lezen in de brief.

Buiten het centrum
Daarvoor worden verschillende redenen genoemd. Zo is er voor de op- en afstapplek aan de Keizersgracht geen vergunning gegeven en kan het invoeren van een toeslag voor het gebruik van de uitwijklocaties niet doorgaan. 

'Ook staat de tijdelijke uitbreiding van de steigers haaks op de ambities van het college: op- en afstaplocaties buiten het centrum houden', schrijft de gemeente. Bovendien zouden de bezwaren van bewoners meegenomen zijn in het besluit. 

Wat de gemeente nu wel gaat doen aan de drukte, is nog onbekend. Omdat de situatie op het water sinds het ontwikkelen van de plannen in 2016 'sterk is veranderd', gaat de wethouder met nieuw beleid komen.