Politiek

NL
V

Gemeente wil de komende jaren ruim 52.000 nieuwe woningen bouwen

22 november 2018, 10.14 uur · Aangepast 22 november 2018, 10.59 uur · Foto: AT5

Het stadsbestuur gaat de komende jaren flink inzetten op de bouw van ruim 50.000 nieuwe woningen. Dit moeten met name woningen worden in het lage- en middensegment. Daarnaast pleit Wethouder Ivens (Wonen) bij het kabinet voor een 'noodknop' om snelle huurstijgingen te beperken.

Dat staat in het Woningbouwplan 2018-2025 dat vandaag is gepresenteerd. Tot en met 2024 gaat het in totaal om 52.500 nieuwe woningen. Ivens noemde de eigen bouwplannen eerder 'uitdagend', en ook ontwikkelaars vroegen zich hardop af of de bouwambities van het college wel haalbaar zouden zijn. Maar de wethouder denkt nu dus dat het echt gaat lukken.   

Lees ook: Wethouder Ivens over bouw 7500 woningen per jaar: 'Realistisch, maar wel ambitieus'

75% Amsterdammers komt niet aan woning
De ambitieuze plannen zijn volgens Ivens nodig om de gekte op de Amsterdamse woningmarkt tegen te gaan. 'Inmiddels is het zo dat ongeveer driekwart van de Amsterdammers niet via de vrije markt aan een woning kunnen komen. Zij zijn aangewezen op een woning in het sociale en middeldure huursegment.'

De doelstelling is om de komende jaren gemiddeld 7.500 woningen per jaar bij te bouwen. Hiervan moeten 2.500 woningen sociale corporatiewoningen worden en 1.670 woningen in het middeldure huursegment zitten. Nieuwbouw is volgens de gemeente hard nodig omdat zij op de bestaande woningvoorraad weinig invloed uit kunnen oefenen. 

Lees ook: In de rij voor een huurwoning van 1000 euro in Sarphatistraat

Uit een analyse van het stadsbestuur blijkt dat een groot deel van de extra woningen gebouwd kunnen worden binnen de al bestaande plannen. Voor het andere deel zal ruimte worden gevonden in de nog vast te stellen woningbouwprogramma's voor de ontwikkelbuurten. 

Als aangewezen plekken voor de nieuwe woningen worden locaties als IJburg, Zeeburgereiland, Houthavens en de Zuidas genoemd. De Staalmanpleinbuurt (Nieuw-West), Waterlandpleinbuurt (Noord) en K-buurt (Zuidoost) zijn ontwikkelbuurten waar waarschijnlijk nieuwe woningen zullen worden gebouwd. 

Ivens vraagt Den Haag om hulp
Om het probleem op de Amsterdamse woningmarkt aan te kunnen pakken vraagt Ivens nadrukkelijk om hulp van het Rijk. 'Om de bestaande woningvoorraad te beschermen en nieuwbouw mogelijk te maken, moet ook het kabinet maatregelen nemen', zo stelt de wethouder. 

'Concreet gaat het dan om het zo snel mogelijk invoeren van een "noodknop" om snelle huurstijgingen te beperken, het vergroten van de investeringscapaciteit van corporaties door de crisismaatregel van de verhuurdersheffing af te schaffen en het tijdig doen van investeringen in nieuwe infrastructuur voor nieuwe wijken.'

Lees ook: Amsterdam blijft duurste stad: vierkante meter kost nu 5.000 euro

Stijgende bouwkosten en een tekort aan bouwvakkers zijn volgens Ivens ook bedreigingen voor de plannen, al leiden die nu nog niet tot problemen. Het college verwacht dat projecten hierdoor niet af gaan ketsen. Wel is er volgens het stadsbestuur een reëel risico dat projecten hierdoor later zullen beginnen en later worden opgeleverd. 

Haven-Stad
In het, nog te bouwen, stadsdeel Haven-Stad moet in de toekomst ruimte zijn voor 150.000 inwoners. Over dit ambitieuze bouwproject in de haven maakte AT5 eerder onderstaande animatie.