Stad

Onderzoek naar compleet vuurwerkvrij IJburg

5 december 2018, 23.15 uur · Aangepast 6 december 2018, 08.56 uur

Whatsapp

In de eerste drie weken van december wordt onderzocht of er draagvlak is voor een compleet vuurwerkvrij IJburg. Nog niet voor de komende jaarwisseling, maar wel volgend jaar.

Op verzoek van de stadsdeelcommissie gaat IJburg met 'speciale aandacht' mee in het grootstedelijk onderzoek van OIS en daarnaast verrichten zij een eigen bewonersinventarisatie.

Burgemeester Halsema wil voor komende jaarwisseling een onderzoek doen onder bewoners om te kijken of en waar er draagvlak is voor een vuurwerkvrij Amsterdam, maar daar wil IJburg niet op wachten. Op initiatief van de gebiedscommissie IJburg/Zeeburgereiland, heeft de stadsdeelcommissie Amsterdam Oost ingestemd met een ‘Bewonersinventarisatie vuurwerk IJburg’.

Lees ook: Roep om meer vuurwerkvrije zones: 'zoveel mogelijk is echt zoveel mogelijk'

Onderzoek
Op basis van een digitale try-out poll over vuurwerk bleek al snel het belang en de noodzaak van een zorgvuldige meting. Deze komt er nu. Alle IJburgers worden opgeroepen om hun mening te geven over een eventueel vuurwerkverbod.

Op zaterdag 8 en 15 december staan leden van de stadsdeelcommissie van 11.00 uur tot 14.00 uur op het plein in winkelcentrum IJburg. In een opvallende rode tent kunnen bewoners aangeven of ze hun jaarwisseling met of zonder vuurwerk willen vieren. Tegelijkertijd gaat IJburg met 'speciale aandacht' mee in een grootstedelijk onderzoek
van OIS. De bevindingen uit de gesprekken en ballometer worden na het Kerstreces bekendgemaakt.

Lees ook: Amsterdam straks één van de strengste vuurwerkgemeenten van Nederland

Als er genoeg draagvlak is voor een vuurwerkvrij eiland onder de bewoners, dan wordt IJburg volgend jaar mogelijk als eerste gebied in Amsterdam, met 25.000 inwoners, vuurwerkvrij.

Whatsapp