Stad

'Brandweerzorg in haven moet veiliger en effectiever'

5 december 2018, 21.48 uur · Aangepast 6 december 2018, 13.38 uur

Wikimedia
Wikimedia

De kans op een incident in de Amsterdamse haven is klein, maar door het relatief grote aantal bedrijven met gevaarlijke stoffen kunnen de effecten groot zijn. De brandweer zou veiliger en effectiever kunnen optreden.

Dit blijkt uit het onderzoek Brandweerzorg in de Amsterdamse haven van de Rekenkamer Metropool Amsterdam.

Het onderzoek constateert dat de kans op escalatie van incidenten wordt vergroot door een toename van het aantal binnenbranden en het feit dat de opkomsttijden van de brandweer in de haven niet altijd worden gehaald. 

Risicogericht werken
De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland wil al sinds 2011 meer risicogericht werken zodat de brandweer veiliger en effectiever kan optreden. De rekenkamer ziet deze werkwijze echter nog onvoldoende terug bij de brandweer. Dat komt omdat de brandweerorganisatie nog te verkokerd is, andere zaken aandacht vragen en de organisatie afwachtend is.

Het gevolg is dat er nog te weinig zicht is op de risico's bij bedrijven die (net) niet onder de BRZO regelgeving vallen. BRZO-bedrijven zijn bedrijven waar extra toezicht is vanwege de grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn. Ook is de brandweer nog te weinig bezig met het voorkomen van incidenten bij afval- en recyclingbedrijven.

Lees ook: Brand in loods afvalverwerker Westelijk Havengebied

Gezamenlijk Brandweer Amsterdam
Uit het onderzoek blijkt wel dat de brandweer de afgelopen jaren veel maatregelen heeft genomen om de risico's in de haven te beheersen, maar bij de uitvoering zijn dus toch de nodige tekortkomingen. 

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Port of Amsterdam en bedrijven in het Amsterdamse havengebied zijn sinds 2016 bezig met de oprichting van een Gezamenlijk Brandweer Amsterdam (GBA). Zij zouden in de toekomst een oplossing moeten bieden voor de geconstateerde risico's, maar niet voor alle. Zo stelt de Rekenkamer.

Lees ook: Grote brand in Westelijk Havengbied geblust

Gemeenteraad
De gemeenteraad is geïnformeerd over de brandweerzorg in de haven, maar dit zou tijdiger, duidelijker en vollediger kunnen. Ook vindt de rekenkamer dat de jaarstukken van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland te weinig aandacht krijgen.

De informatie over de risico’s in de haven is tegenstrijdig. In 2012 werd de kans op brand in het havengebied ingeschat als hoog. Maar in 2018 werd dit ingeschat als laag. Dit komt niet door een veranderende werkelijkheid, maar door een veranderde definitie. Zo stelt het onderzoek.