Start van hoofdcontent

112

nl

Brandweercommandant Leen Schaap trad al vijftig keer op tegen personeel

15 december 2018, 07.00 uur · Aangepast 15 december 2018, 21.34 uur

Sinds het aantreden van Leen Schaap als brandweercommandant op 1 juni 2016 heeft hij al vijftig keer moeten optreden tegen brandweerlieden die de geldende regels en integriteitscodes aan hun laars lapten. In totaal werden al zes brandweermedewerkers ontslagen. Dat blijkt uit onderzoek van AT5.

De korpsleiding van de Amsterdamse brandweer besloot daarnaast in vier zaken een medewerker in rang terug te zetten. In zeven gevallen is er een voorwaardelijk strafontslag verleend, meestal met een proeftijd van twee jaar. 

Lees ook: Brandweerman beschuldigd van discriminatie: 'Moeten we alweer naar het kalifaat?'

Tien keer kwamen de brandweermedewerkers er met een schriftelijke berisping vanaf en veertien keer bleef het bij een waarschuwing. In de overige zaken moesten medewerkers bijvoorbeeld vakantie-uren inleveren, of werd er salaris ingehouden. 

Straffen
In 25 gevallen ging het om een zogeheten disciplinaire straf. Vier keer werd een eerder opgelegde voorwaardelijke straf alsnog uitgevoerd, omdat een medewerker opnieuw de mist in was gegaan. In de overige zaken ging het om, zoals de brandweer het noemt, 'interne sturingsmiddelen'. Het gaat dan onder andere om waarschuwingen, overplaatsingen en het inhouden van het budget voor een afdelingsuitje.

De cijfers over de opgelegde sancties van de korpsleiding zijn openbaar gemaakt na een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) van AT5. Uit de informatie komt een beeld naar voren van een korpsleiding die strenger dan ooit de geldende regels en integriteitscodes voor medewerkers naleeft. 

Lees ook: Brandweercommandant Leen Schaap: 'Ik heb heel, heel veel over me heen gekregen'

Zo kreeg een medewerker een waarschuwing omdat er op het terrein van de brandweer een Volkswagen Kever werd geparkeerd. Dit mocht in eerste instantie van de leiding, maar twee maanden na het aantreden van Leen Schaap, besloot de korpsleiding anders. Onder druk van het opleggen van een straf werd het voertuig uiteindelijk weggehaald. 

Alcohol
In een andere zaak werd iemand betrapt die op de kazerne onder invloed was van alcohol. Op de dag dat deze brandweermedewerker werd betrapt, kwam hij al te laat aan bij de kazerne. Omdat de bevelvoerder het vermoeden had dat er drank was genuttigd door de brandweerman, werd hij verwezen naar het politiebureau om een blaastest te doen. Toen inderdaad bleek dat er drank in het spel was, werd hij ontslagen. Een paar jaar eerder was hem al voorwaardelijk ontslag opgelegd vanwege een ander incident met alcohol.

Scherpe kritiek op de leiding wordt niet gewaardeerd. Commentaar op Leen Schaap leverde een brandweerman een plaatsing in een lagere schaal op voor de duur van zes maanden. Op Facebook schreef deze medewerker onder andere: 'Ja, Schaap, deze man is schaamteloos! Een schandalig figuur met psychopathische trekken! Een griezel van formaat! Maar ons prachtige bedrijf kapot maken gaat hem lukken hoor..! Hopeloos!!'

Lees ook: Voorganger uit flinke kritiek op brandweerbaas Schaap: 'Grens is bereikt'

De vijftig sancties werden opgelegd in de periode tussen juni 2016 en september van dit jaar. In een ongeveer evenlange periode daarvoor - van juni 2014 tot juni 2016 - trad de toenmalig commandant, Elie van Strien, slechts drie keer op. Volgens de brandweer komt deze afwijking hoofdzakelijk doordat er met het aantreden van Schaap ontoelaatbaar gedrag, zoals discriminatie, gezagsondermijning en het overtreden van bijvoorbeeld veiligheidsprocedures, niet meer getolereerd wordt. Door Van Strien en zijn voorgangers werd dit gedrag vaak niet aangepakt, of door de vingers gezien. 

Cultuurverandering 
Leen Schaap werd in juni 2016 aangesteld door wijlen burgemeester Eberhard van der Laan. Schaap kreeg van Van der Laan de opdracht om te zorgen voor een cultuurverandering binnen de brandweer. Al snel kwam er vanuit een deel de medewerkers van de uitrukdiensten veel verzet tegen Schaap.

Lees ook: Brandweercommandant Schaap met dood bedreigd door personeel

Ook de ondernemingsraad (OR) en de rechtlijnige Schaap liggen veelvuldig met elkaar overhoop. Zo was er veel protest tegen de nachtelijke sluiting van Kazerne Victor in de Dapperbuurt. Uiteindelijk ging de OR na bemoeienis van burgemeester Halsema toch akkoord.

Vanaf 1 januari wordt er op Kazerne Victor gedraaid met 8-uursdiensten. Een grote koerswijziging bij de brandweer, een organisatie die van oudsher werkt met 24-uursroosters. Schaap hoopt dat dit bijdraagt aan het beëindigen van de in zijn ogen gesloten mannencultuur bij de brandweer. Bij de lange diensten zou er meer sprake zijn van een 'mannen-onder-elkaar-cultuur'.

Onderzoek 
Het contract van Schaap werd in april van dit jaar verlengd tot 2022. De commandant werd daarom voor een interview uitgenodigd bij Radio 1. Schaap vergeleek tijdens dat gesprek de medezeggenschapraad binnen de brandweer met de maffia. Ook liet hij zich negatief uit over oud-brandweerlieden. Inmiddels heeft gemeentelijk ombudsman Arre Zuurmond laten weten een onderzoek te gaan instellen naar deze uitspraken.

Lees ook: Ombudsman onderzoekt uitspraken brandweercommandant Leen Schaap

Zuurmond heeft aangegeven op het rapport van voormalig commandant der Strijdkrachten Peter Van Uhm te wachten. Van Uhm komt voor het einde van het jaar met zijn bevindingen over het hoog opgelopen conflict binnen de Amsterdamse brandweer. Momenteel worden de puntjes op de i gezet. Het rapport van Van Uhm wordt binnenkort verwacht.