112

NL
V

Van Uhm: modernisering brandweer moet doorgaan ondanks gebrek aan vertrouwen

19 december 2018, 16.20 uur · Aangepast 19 december 2018, 17.35 uur

Ondanks dat er nog altijd sprake is van gebrek aan vertrouwen, moeten de veranderingen die de afgelopen jaren zijn ingezet om van de Amsterdamse brandweer een modernere organisatie te maken, worden doorgezet. Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport van oud-Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm. Hoewel de verhoudingen binnen het korps dus nog steeds gespannen zijn, mag brandweercommandant Leen Schaap aanblijven.

Van Uhm heeft vanmiddag zijn rapport 'Bouwen aan vertrouwen' uitgebracht. Het rapport is geschreven op verzoek van burgemeester Halsema, die deze zomer constateerde dat het proces van modernisering bij de Amsterdamse brandweer stagneerde.

Impasse moet doorbroken worden
Tussen de brandweermedewerkers op de kazernes in de stad en de korpsleiding is amper tot geen vertrouwen, zo heeft Van Uhm geconcludeerd op basis van tientallen gesprekken die hij de afgelopen maanden met betrokkenen voerde. Ondanks dat hierdoor het moderniseringsproces in een impasse is beland, moet dit doorbroken kunnen worden met toewijding van alle betrokkenen, zo stelt Van Uhm.

Toenmalig politiecommandant Leen Schaap werd in juni 2016 door burgemeester Van der Laan aangesteld als brandweercommandant om de 'mannencultuur' bij de brandweer te doorbreken. Schaap hanteerde een veel strenger sanctiebeleid dan zijn voorgangers, wat hem binnen de brandweer op veel kritiek kwam te staan.  

Wantrouwen toegenomen
Die sfeer binnen het korps is niet verbeterd de afgelopen tijd. Van Uhm constateert dat 'een keerzijde van de noodzakelijke en voortdurende begrenzing is, dat het wantrouwen tussen de korpsleiding en het korps niet verminderd is maar zelfs verder is toegenomen.'

Een doorn in het oog van het personeel van de uitrukdienst is dat Schaap zich publiekelijk zeer negatief heeft uitgelaten over zijn eigen organisatie. Van Uhm schrijft daarover: 'Er is ook veel te doen over de publieke uitingen van de brandweercommandant. Men kan van mening verschillen over de scherpte en de juistheid van zijn uitspraken. Zeker is dat de uitspraken grote impact hebben gehad binnen en buiten de brandweer en van invloed zijn op de verhoudingen.'

Sancties moeten blijven
Dit weekend maakte AT5 bekend dat Schaap sinds zijn aanstelling al vijftig keer heeft opgetreden tegen zijn eigen personeel. Zo werd zesmaal een brandweerman ontslagen, wegens ontoelaatbaar gedrag. Volgens Van Uhm moet het begrenzen en sanctioneren van fout gedrag wel doorgaan, maar moet de korpsleiding ook zichtbaarder worden op het gebied van verbinden van mensen en het waarderen van goed gedrag.

Lees ook: Brandweercommandant Leen Schaap trad al vijftig keer op tegen eigen personeel

24-uursdiensten 
Parallel aan het proces van veranderen binnen de Amsterdamse brandweer, loopt het invoeren van andere roosters dan de 24-uursdiensten. Van Uhm stelt dat deze behouden moeten blijven, maar dat er ruimte moet komen voor bijvoorbeeld 8-uursdiensten. Omdat veel brandweerlieden hun leven hebben ingericht op twee 24-uursdiensten per week en een nieuw rooster zou betekenen dat ze meer dagen beschikbaar moeten zijn voor de brandweer, verzetten zij zich hier tegen. Op termijn zal de huidige 24-uursdienst eerder uitzondering dan regel worden, zo stelt het rapport. 

Nieuwe start
De korpsleiding hoopt daarnaast op een nieuwe start met de ondernemingsraad van de Amsterdamse brandweer. Tussen beide partijen was de laatste jaren ook geen vertrouwen en vaak mondjesmaat overleg mogelijk. Daaraan moet de zoektocht naar een nieuwe plaatsvervangend commandant bijdragen. Hij of zij krijgt de opdracht om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren in het overlegklimaat en het onderlinge vertrouwen in en tussen de verschillende betrokkenen te versterken.

Schaap kan aanblijven
Binnen het korps gingen de laatste weken veel geruchten over een mogelijk vertrek van Leen Schaap. Zijn positie zou volgens ingewijden onhoudbaar zijn op basis van de conclusies van het rapport van Van Uhm. Ondanks dat het beleid van Schaap negatief is geweest voor het vertrouwen binnen het korps, mag hij dus wel aanblijven.