Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Studente raakt kamer kwijt na verhuur via Airbnb

21 december 2018, 22.54 uur

Een studente die een kamer van studentenhuisvester Duwo huurde, moet op zoek naar een nieuwe woning vanwege illegale onderverhuur.

Dat heeft de kantonrechter deze week besloten. Duwo bracht in juni van dit jaar een bezoek aan de studentenwoning, nadat er een anonieme tip over illegale onderverhuur was binnengekomen. Dat bleek inderdaad zo te zijn.

Het Argentijnse echtpaar dat in de studentenwoning sliep verklaarde de woning via Airbnb voor vier nachten te hebben gehuurd. Ze betaalden hiervoor 157 dollar per nacht.

Duwo wilde de huurovereenkomst, waarin vastgelegd was dat de studente de kamer voor 493 euro per maand huurde, daarna ontbinden. Ook eiste de studentenhuisvester een boete van tienduizend euro, omdat in het contract stond dat de vrouw de woning niet in zijn geheel mocht verhuren.

De rechter vond die boete in dit geval echter 'onevenredig hoog'. Wel vindt de rechter dat de huurovereenkomst mag worden ontbonden. De studente moet de kamer binnen zeven dagen na het vonnis verlaten, anders komt er een deurwaarder langs.