BOA Bond eist van Halsema aanvraag wapenstok en pepperspray, anders acties

De NBB, de Nederlandse BOA Bond heeft aanstaande vrijdag een gesprek met burgemeester Halsema over het verzoek tot uitbreiding van hun verdedigingsmiddelen, zoals een wapenstok en pepperspray. Ze eisen een toezegging van Halsema, anders gaan ze over tot acties. Gedacht wordt aan een demonstratie, het niet uitschrijven van bonnen en eventueel een werkonderbreking.

'Het is van groot belang dat we binnen twee weken een gesprek hebben met burgemeester Halsema', zegt Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond. 'De BOA's staan regelmatig in de frontlinies tijdens geweldsituaties, maar dan met een lege riem. In tegenstelling tot politieagenten, terwijl we in dezelfde situatie zitten. BOA's lopen in dit soort situaties gevaar. Dat kunnen wij niet accepteren.' Het gesprek moet daarom op korte termijn. Zoniet, dan vindt de burgemeester het blijkbaar niet belangrijk genoeg. En zijn wij genoodzaakt tot het voeren van acties.'

Lees ook: BOA's vermeden bewust risicovolle wijken op oudjaarsdag en tijdens jaarwisseling

580 geweldsincidenten in 2018
In 2018 deden buitengewone opsporingsambtenaren 580 keer een melding van een geweldincident. In de helft van de gevallen ging het hierbij om fysiek geweld. Volgens Kuin sta je in zo'n situatie met lege handen. 'We hebben wel handboeien, maar het komt voor dat je wel 20 minuten met een geboeide verdachte staat te wachten op de politie. Omdat je geen wapenstok of pepperspray hebt, heb je juist kans dat de situatie escaleert, omdat omstanders zich vaak met de situatie gaan bemoeien. De kans dat het dan uit de hand loopt is groot.'

Misverstanden over opleiding BOA's
De BOA Bond heeft deze week ook gesprekken met de politieke partijen van de gemeenteraad. Er is al gesproken met GroenLinks en Forum voor Democratie. Kuin: 'Er zijn veel misverstanden over BOA's. Het geweldsmonopolie zou liggen bij de politie en niet ook bij BOA's omdat het opleidingsniveau lager zou liggen. Wat niet veel mensen weten is dat de opleiding tot BOA drie jaar is op fulltime basis. Dat is gelijk aan dat van een politieagent. De opleiding tot politiesurveillant is zelfs korter, terwijl zij wél over een volledige uitrusting beschikken zoals een wapenstok en pepperspray.' 

Lees ook: BOA's bereiden 'stevige acties' voor

Forum voor Democratie: 'We geven de BOA's volkomen gelijk'
VVD, PvdA en Forum voor Democratie gaan aanstaande donderdag vragen stellen aan de burgemeester tijdens de commissievergadering Algemene Zaken. Annabel Nanninga (FvD) is net als de VVD voorstander van uitbreiding van BOA's met een wapenstok en pepperspray. Ze begrijpt niet waarom burgemeester Halsema dat niet wil. 'Wij sturen de BOA's de straat op voor onze veiligheid, maar we geven ze niet de middelen die ze daarvoor nodig hebben. Dat kan niet. Wij vragen heel veel van deze mensen, dan moet je ze ook serieus nemen. Ze hebben niet voor niets steekvesten aan. Wij geven deze handhavers volkomen gelijk.'

D66: 'BOA's zijn niet op dezelfde manier getraind als de politie'
D66 laat weten geen voorstander te zijn van de uitbreiding van geweldsmiddelen. 'Dat is niet de oplossing. Wij pleiten voor meer politie. BOA's zijn niet op dezelfde manier getraind als politieagenten, dus moet je het geweldsmonopolie niet uitbreiden naar andere ordehandhavers.'  

PvdA: 'Politie moet BOA's beter ondersteunen'
De PvdA is ook niet vooruitbreiding van BOA's met een wapenstok en pepperspray. 'De politie moet de BOA's wél beter ondersteunen', zegt fractievoorzitter Sofyan Mbarki. 'Maar BOA's hebben een andere taakopvatting, het zijn handhavers, dat is een ander vak.' De partij gaat donderdag vragen stellen aan de burgemeester over wat er precies is gebeurd tijdens de jaarwisseling. 'We moeten wél goed kijken wat de BOA's precies nodig hebben om de-escalerend op te treden. Maar ik geloof niet dat dat moet extra geweldsmiddelen moet.'

Lees ook: BOA's zijn agressie zat en komen naar de Stopera

Uitbreiding is wettelijk mogelijk
Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is uitbreiding van geweldsmiddelen voor BOA's mogelijk als de noodzaak daarvoor kan worden aangetoond. De lokale Driehoek moet dat dan aanvragen bij de minister. Die neemt uiteindelijk het besluit. Maar burgemeester Halsema is geen voorstander van deze uitbreiding. Dat is ook het standpunt van de Driehoek. 

De bond zegt al op 6 december vorig jaar een gesprek te hebben aangevraagd. Nu is er dan uiteindelijk een uitnodiging. 'Wettelijk is het dus mogelijk om uitbreiding van geweldsmiddelen aan te vragen als er sprake is van noodzaak. Nou, die noodzaak is wel aangetoond als je de cijfers ziet', zegt Kuin van de BOA Bond.