Politiek

Minister pleit voor eenvoudiger doorstroom van havo naar vwo

10 januari 2019, 17.30 uur

Minister Slob (Onderwijs) wil dat elke havo-leerling dezelfde kans krijgt om door te stromen naar het vwo. Om dit voor elkaar te krijgen pleit hij voor een over het hele land gelijke eis. 'Een essentiële maatregel', meent Maud Knook, die haar dochter naar een andere school moest sturen vanwege een te laag gemiddelde, zo oordeelde de eerste school.

Nu is het nog zo dat een school zelf kan bepalen wat de toelatingseisen voor doorstroming zijn. Zo kan het een minimum cijfergemiddelde eisen of juist helemaal geen aanvullende eisen stellen. En dat is niet eerlijk, vindt Slob. De minister pleit dan ook voor een toelatingseis die iedereen dezelfde, eerlijke kans geeft om van de havo door te stromen naar het vwo.

Lees ook: OSVO wil werk maken van strenge eisen voor doorstromers

De minister laat nu onderzoeken hoe zo'n eis eruit zou kunnen zien. Een mogelijkheid is dat een leerling om door te stromen acht havo-vakken moet hebben afgerond, in plaats van zeven. Het is de bedoeling dat de wetswijziging vanaf het schooljaar 2020/2021 ingaat.

Naar een andere school
AT5 besteedde eerder aandacht aan de situatie van Lieve Piket, die haar havo-diploma aan het Berlage Lyceum afrondde met een cijfergemiddelde van 6,6. Dat was vier tiende lager dan de doorstroomeis van de school: minimaal een 7 gemiddeld. Lieve, en met haar meer leerlingen, moesten daarom naar een andere school om daar een vwo-opleiding te volgen.

Maud Knook, de moeder van Lieve, diende een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, maar die werd ongegrond verklaard omdat de school zelf de eisen mocht bepalen. Iets wat in de toekomst dus verandert als het aan Slob ligt.

Lees ook: Politiek teleurgesteld in Amsterdamse scholen: 'Doe wat het beste is voor onze kinderen'

'Kinderen beperkt om te leren'
Dit tot blijdschap van Knook, die meent dat het om een essentieel besluit gaat. 'Het kan niet zo zijn dat de ene wel door mag stromen en de ander niet. Het is stuitend dat een land dat volop kennis in de aanbieding heeft, kinderen beperkt om te leren. Ik ben blij dat de minister ook inziet dat dit niet kan.'

Eerder al maakte Slob zich hard voor eenzelfde regeling bij de overgang van vmbo naar havo. Zijn voorstel daarover stuurt hij in februari naar de Tweede Kamer.