Politiek

NL
V

Curator en gemeente ruziën over verkoop Slotervaart

23 januari 2019, 22.32 uur · Aangepast 23 januari 2019, 22.53 uur · Foto: AT5 / Luuk Koenen

Terwijl de gemeente dacht op korte termijn tot overeenstemming te komen, heeft de curator van het failliete MC Slotervaart op oudjaarsdag eenzijdig de onderhandelingen over de verkoop afgebroken. De gemeente vreest dat de curator de verkoopprijs probeert op te drijven.

Wethouder Marieke van Doorninck (Grondzaken) schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat de belangen van de gemeente door de curator worden geschaad. Het verbaast de gemeente dat de curator, nadat de gesprekken eind december werden beëindigd, in de pers suggereerde dat het geen marktconforme prijs kan vragen vanwege het gevestigde voorkeursrecht.

Lees ook: Wat komt er in het Slotervaart? Curator en gemeente strijden om verkoop pand

Met het vestigen van het voorkeursrecht op het ziekenhuis wil de gemeente juist voorkomen dat het pand in handen valt van opportunistische vastgoedpartijen. Bij verkoop moet het gebouw eerst aan de gemeente worden aangeboden. Die heeft dan vervolgens zes weken de tijd om het tegen 'een marktconforme prijs', waar de rechter het laatste woord over heeft, te kopen.

Prijsopdrijving
De gemeente vreest, nadat via een wob-verzoek documenten werden opgevraagd, dat de curator van plan is om derde partijen uit te nodigen tot het doen van concrete biedingen. 'De gemeente maakt zich er zorgen over dat u mogelijk een onjuiste voorstelling van zaken geeft (...) met daardoor mogelijk het risico op prijsopdrijving.'

De wethouder verzekert dat het gebouw alleen kan worden verkocht met de maatschappelijke bestemming 'ziekenhuis'. 'Van door u gestelde "lucratieve bestemmingen" is geen sprake.'