Stad

NL
V

Basisscholen met te hoge ouderbijdrage kunnen gemeentesubsidie verliezen

24 januari 2019, 16.10 uur · Aangepast 24 januari 2019, 20.14 uur

Amsterdamse basisscholen die meer dan 225 euro aan ouderbijdrage vragen, komen vanaf 1 januari 2020 niet meer automatisch in aanmerking voor gemeentelijke subsidies. Het gaat hierbij om geld voor bijvoorbeeld een vakleerkracht, zwemles of een conciërge.

Onderwijswethouder Marjolein Moorman liet eind vorig jaar onderzoeken of het juridisch mogelijk is om basisscholen dergelijke subsidies te weigeren. Ze vindt dat te hoge ouderbijdragen ongelijkheid in de hand werkt, waardoor kinderen van minder kapitaalkrachtige ouders een beperkte keuze hebben als ze zich willen aanmelden bij een school. 'Dat werkt dus segregatie in de hand', vindt Moorman. 'Daar wil het college niet aan meewerken.' Het bedrag van 225 euro is een maximumtarief dat basisscholen samen hebben afgesproken. 

11 basisscholen vragen hoge ouderbijdrage
In Amsterdam zijn er 11 scholen die fors boven de vrijwillige ouderbijdrage van 225 uitkomen. Het gaat hierbij om zogeheten éénpitters, schoolbesturen die slechts één school onder hun hoede hebben. Zoals de Peetersschool, de Eerste Openluchtschool en de Willemsparkschool in Zuid waarbij de vrijwillige ouderbijdrage rond de 700 euro is.

Lees ook: Wethouder Moorman hekelt inhuur dure uitzendkrachten tegen lerarentekort

'Kan school wel sluiten'
Directeur John van der Woning van de Willemsparkschool is niet te spreken over de maatregel van Moorman. 'Ik kan de school op die manier dan wel sluiten. Wij zijn afhankelijk van de subsidies om basisvoorzieningen zoals een conciërge of een vakleerkracht te kunnen betalen. Die kunnen we dan niet meer allemaal in dienst houden.' 

'Duidelijk signaal afgeven'
Moorman wil met de maatregel een duidelijk signaal afgeven. Ze vindt dat wanneer scholen dergelijke hoge bedragen vangen van ouders, dat een extra bijdrage van de gemeente niet altijd terecht is. Dat bestrijdt de directeur van de Willemsparkschool. 'Wij vragen een hoge ouderbijdrage om leerlingen extra lessen te kunnen geven in Frans, muziek en creatieve vakken. Daarmee voorzie je in een behoefte. Maar die lessen kun je niet allemaal met de ouderbijdrage financieren. Er zijn bovendien verschillen tussen wat scholen onder de ouderbijdrage verstaan. Bij ons is het één bedrag. Veel scholen vragen naast de ouderbijdrage, ook geld voor tussenschoolse opvang of een schoolreisje. Daardoor is de ouderbijdrage in werkelijkheid niet laag.'

Lees ook: Schoolbesturen starten actie om lerarentekort: 'Gepensioneerden voor de klas'

'Geen uitsluiting'
Van uitsluiting van kinderen door een te hoge ouderbijdrage is volgens Van der Woning geen sprake. 'De ouderbijdrage is en blijft vrijwillig. We sluiten geen kinderen uit, want als ouders het bedrag niet kunnen betalen, hoeft dat niet. Dan geldt het lagere bedrag van 225 euro.' Overigens betalen bijna alle ouders wél het volledige bedrag van 700 euro, geeft de directeur aan.   

Binnenkort is er een overleg tussen alle besturen van de éénpitters. John van der Woning: 'We gaan kijken hoe we de maatregel van wethouder Moorman aan kunnen vechten. 'Kinderen in Amsterdam zijn hier namelijk niet bij gebaat.'