Start van hoofdcontent

Stad

nl

Ook politici kritisch over voorrang Haarlemmermeercircuit

2 februari 2019, 21.00 uur

De SP wil dat fietsers weer voorrang krijgen op het Haarlemmermeercircuit. In de huidige situatie kent elke afslag andere voorrangsregels. ‘Er moet een veilige situatie gecreëerd worden voor de fietsers’, volgens raadslid Tiers Bakker.

Sinds de herinrichting van de Amstelveenseweg, die nog niet voltooid is, is de voorrangssituatie op het Haarlemmermeercircuit ingrijpend veranderd. Fietsers moeten per afslag afwisselend voorrang verlenen en krijgen. ‘Ik vind het een zorgelijke situatie, we moeten ongelukken proberen te vermijden. Als je de rotonde driekwart neemt, is de situatie drie keer anders. Dat kan tot ongelukken leiden’, zegt Bakker.

Doorstroming Amstelveenseweg
Eén van de hoofdredenen dat voor deze voorrangssituatie is gekozen is vanwege de doorstroming van de Amstelveenseweg. Die weg maakt namelijk deel uit van het zogeheten ‘Hoofdnet Auto’ en daarom heeft de auto daar voorrang.

Asfalt elke drie meter andere kleur
Raadslid voor D66 Jan-Bert Vroege is ook onaangenaam verrast door de verkeerssituatie. ‘Wat me verbaast is dat de verbouwing van het plein nog niet af is, maar dat deze voorrangsregels al wél zijn gecreëerd.’ Volgens Vroege kan de situatie wél werken, als de infrastructuur en bebording beter wordt geregeld. ‘Het asfalt is elke drie meter een andere kleur en ook de borden zijn niet consequent. Het is totaal onduidelijk welk gedrag we van de verkeersdeelnemers verwachten.’

Oude situatie terug
Vroege gaat de zaak volgende week aankaarten bij de wethouder. De SP heeft dat al gedaan. Ze hebben schriftelijke vragen gesteld. De socialisten vinden in tegenstelling tot D66 dat de regels op het verkeersplein teruggedraaid moeten worden. ‘Er moet een duidelijke voorrangssituatie komen voor fietsers. We moeten hier afwijken van deze speciale regels voor auto’s’, zegt Bakker. ‘Ik denk dat als we de verwarring wegnemen, de veiligheid ook beter wordt.