Start van hoofdcontent

Politiek

NL
V

Aannemer is te druk: werkzaamheden Meer en Vaart flink vertraagd

6 februari 2019, 07.44 uur · Aangepast 6 februari 2019, 08.01 uur

De werkzaamheden rondom Meer en Vaart lopen enorme vertraging op. De aannemer heeft onvoldoende personeel om het resterende werk uit te voeren. Daarom moet er een nieuwe Europese aanbesteding worden uitgezet.

De werkzaamheden rond Meer en Vaart bestaat uit twee 'contractdelen'. Het eerste deel betreft het werk aan de tram en busbaan. Dit project is voor de zomer van 2019 klaar. Het tweede contractdeel gaat om de werkzaamheden aan de Pieter Calandlaan en Louis Davidstraat. Daar is nog geen aannemer voor gevonden.

Terugkijken: Het Verkeer over werkzaamheden Meer en Vaart

De bedoeling was dat de aannemer van deel één ook deel twee zou uitvoeren. Halverwege december heeft de aannemer de gemeente echter laten weten dat hij, vanwege capaciteitsgebrek, geen aanbieding doet voor uitvoering van dit werk. Hij is daartoe ook niet verplicht, benadrukt de gemeente. De aannemer rondt deel één wel af.

Europese aanbesteding
Het gevolg hiervan is dat de werkzaamheden voor deel twee weer openbaar moeten worden aanbesteed. Vanwege de omvang van het werk moet dit via een Europese aanbesteding. Door de doorlooptijd kan de nieuwe opdracht niet eerder dan november 2019 worden verstrekt.

De werkzaamheden rondom Meer en Vaart worden gedaan vanwege de nieuwe R-Netlijn 369, die gaat rijden van station Sloterdijk naar Schiphol Plaza en terug. Deze lijn is ter vervanging van de huidige buslijn 69. De bedoeling was dat eind dit jaar de nieuwe lijn 369 in gebruik zou worden genomen.

Buslijn later in gebruik
Door de vertraging is het werk niet klaar voor de geplande start van de dienstregeling in december 2019. Vermoedelijk gaat het werk zeker een jaar vertraging oplopen. In overleg met de vervoersregio en GVB wordt in kaart gebracht wat de consequenties zijn van de vertraging bij Meer en Vaart voor de dienstregeling van R-Netlijn 369. Hierbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de werkzaamheden rondom het deeltracé Haarlemmermeer, waar ook vertraging optreedt. Tot die tijd blijven de bussen volgens de huidige omleiding rijden.

Lees ook: Werkzaamheden Amstelveenseweg gaan veel langer duren

De vertraging gaat de gemeente ook extra geld kosten. De extra voorbereidings- en proceskosten voor de aanbesteding worden gedekt uit de risicoreserve binnen het projectbudget. De gemeente laat weten dat niet uit te sluiten is dat de aanbesteding hoger uitvalt dan het hiervoor gereserveerde geld. In dat geval moet aanvullende dekking worden gezocht.

De gemeente zegt erop toe te zien dat een veilige tijdelijke situatie wordt achtergelaten door de aannemer. Omwonenden worden maandag 11 en dinsdag 12 februari geïnformeerd via een bewonersbrief.