Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Extra geld en veel afsluitingen: gemeente pakt zwakke kades en bruggen aan

7 februari 2019, 08.50 uur · Aangepast 7 februari 2019, 09.06 uur

De gemeente wil structureel meer geld vrij maken voor het onderhoud van kademuren en bruggen in de stad. Daarnaast zullen er de komende tijd op veel plekken onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden en worden zware vrachtwagens op sommige plekken geweerd.

Deze maatregelen staan allemaal in het actieplan voor de aanpak van bruggen en kademuren dat wethouder Sharon Dijksma (PvdA) vandaag presenteert. Het plan is gemaakt nadat extern onderzoeker Pieter Cloo een uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de staat van kades en bruggen in de stad. 

Lees ook: Broodnodig onderhoud bruggen en kademuren kost honderden miljoenen

Uit dat onderzoek blijkt dat het onderhoud de afgelopen jaren verwaarloosd is. Maar liefst tien van de tweehonderd kilometer aan kademuur in Amsterdam verkeert in zeer slechte staat en heeft een hoge kans op verzakkingen. Ook is aangetoond dat zes bruggen in dusdanig slechte staat verkeren dat er acute maatregelen nodig zijn. 

Lees ook: Kademuur bij Nassaukade ingestort; lek waterleiding weer gedicht

'We moeten zorgvuldiger omgaan met al het moois dat deze stad te bieden heeft', aldus Dijksma. 'Daarom is actie nodig. Dat is afgelopen jaren te weinig gebeurd omdat onderhoud geen sexy onderwerp is, maar het is wel essentieel voor de stad.' Door de werkzaamheden zullen meerdere bruggen en kades voor langere tijd afgesloten zijn. 

Lees ook: Wethouder Dijksma geschrokken van slechte staat kades en bruggen in de stad

Eind vorig jaar uitte Dijksma in het AT5-programma Park Politiek al haar zorgen over het onderwerp.  'Ik ben in Amsterdam best wel geschrokken van de staat waarin onze kades en bruggen verkeren. Die zijn heel kwetsbaar, die zijn op houten palen gebouwd en soms staan ze ook op dierenhuiden. U moet zich voorstellen dat die op dit moment niet allemaal op orde zijn, en dan ben ik heel diplomatiek', zei de wethouder toen al.