Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Huiselijk geweld neemt toe: pas aangifte na gemiddeld 33 mishandelingen

11 februari 2019, 13.00 uur · Foto: Anne Sachtleven

Geweld in de privésfeer is de meest voorkomende vorm van geweld in Amsterdam. Uit nieuwe cijfers blijkt dat er vorig jaar ruim 6600 keer sprake was van een geweldsincident in de huiselijke sfeer, een toename van 7 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Dat schrijft de Amsterdamse driehoek, bestaande uit burgemeester Halsema, hoofdofficier van justitie Zandee en waarnemend hoofdcommissaris van de politie Pronker, in een brief aan de gemeenteraad. 

33 mishandelingen voor een aangifte
De driehoek bestempelt huiselijk geweld als een hardnekkig probleem. 'Vanwege de relatie tussen dader en slachtoffer duurt het vaak lang voor huiselijk geweld wordt gemeld', schrijft de driehoek. Gemiddeld heeft er 33 keer een mishandeling plaatsgevonden voordat iemand aangifte doet. Bij de gezinnen die in beeld zijn, is volgens de driehoek bekend dat er gemiddeld 71 geweldsincidenten per gezin per jaar plaatsvinden.

Huiselijk geweld treft bepaalde groepen vaker. Bovendien komt het fenomeen vaker voor bij huishoudens met lage inkomens. 'Armoede, werkloosheid en alcoholmisbruik spelen een grote rol. In sommige gevallen speelt mee dat er cultureel andere opvattingen zijn over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen en dat daar conflicten over ontstaan', stelt de driehoek. 

Oudermishandeling zal toenemen 
Verder valt op dat van de 65-plussers in Amsterdam jaarlijks 7 procent te maken krijgt met 'oudermishandeling' (een volwassene die door zijn of haar kind wordt mishandeld). De driehoek verwacht dat deze relatief onbekende vorm van geweld in de toekomst verder gaat stijgen; 'steeds meer kinderen, vaak zelf slachtoffer van geweld, worden dader'.

In december werd een pizzakoerier in Nieuw-West overvallen

Maaltijdbezorgers vaker overvallen 
Uit de jaarcijfers blijkt dat de (geregistreerde) criminaliteit in Amsterdam daalt. Zo waren er vorig jaar minder geweldsmisdrijven, minder woninginbraken, minder geweldsdoden en was er een afname van het aantal gevallen van zakkenrollerij. Tegelijkertijd was er vorig jaar wel een stijging van het aantal straatroven en overvallen ten opzichte van 2017. Volgens de driehoek zijn ondernemers vaker de dupe. Opvallend is dat steeds vaker maaltijdbezorgers slachtoffer worden van een overval.

Meer discriminatie onder Amsterdammers 
Naast huiselijk geweld wordt in Amsterdam ook discriminatie als een groeiend probleem bestempeld. Het aandeel Amsterdammers dat er mee te maken krijgt, neemt de afgelopen jaren toe. Waar in 2013 nog 11 procent van de ondervraagden zich wel eens gediscrimineerd voelde, was dat in 2017 15 procent.  

Meer over de presentatie van de jaarcijfers van de driehoek zie je om 17:00 uur in het AT5 Nieuws.