Politiek

NL
V

Eigenaar gesloopt café Kadoelen moet pand weer herstellen van gemeente

28 februari 2019, 14.04 uur · Aangepast 28 februari 2019, 16.16 uur

Ferry Prud'homme de Lodder, de eigenaar van café Kadoelen, moet van stadsdeel Noord de sloopwerkzaamheden die hij aan het pand verricht heeft ongedaan maken. Het pand werd vorige week gesloopt om het onbewoonbaar te maken voor krakers.

Deze sloop was echter illegaal. In de eerste plaats omdat de eigenaar geen sloopvergunning had gekregen van stadsdeel Noord, maar ook omdat café Kadoelen een beschermd dorpsgezicht is en dus in de huidige staat moet blijven. Daarnaast loopt er ook nog een aanvraag voor een monumentenstatus voor het café. Die is in eerste instantie afgewezen, maar over het bezwaar moet nog uitspraak worden gedaan. 

Lees ook: Sloop café Kadoelen blijkt illegaal, stadsdeel in gesprek met eigenaar 

Het stadsdeel gaat de eigenaar deze week via een brief mededelen dat hij het pand weer op moet knappen. Het pand moet in eerste instantie weer wind en waterdicht worden gemaakt. In de tussentijd is het stadsdeel nog met de eigenaar in gesprek wat de nieuwe bestemming van het pand moet zijn. 

Lees ook: Buurt niet blij met staat café Kadoelen: 'Idioot! Dit is toch een monument'

De eigenaar wil graag woningen maken van het pand, waar de gemeente het liefst de horecafunctie behoudt. Voorlopig wil Noord dan ook nog niet meewerken aan het vervangen van het café door twee vrijstaande woningen omdat het ontwerp (nog) geen stedenbouwkundig akkoord heeft. Gesprekken hiervoor zijn nog wel gaande. 

Lees ook: Eigenaar gekraakt café Kadoelen laat ruiten ingooien, pand nu echt onbewoonbaar

Ook het merendeel van de omwonenden lijkt een voorstander voor het behoud van de horecafunctie. Tijdens een vergadering van de stadsdeelcommissie heeft een aantal bewoners aangegeven het pand via crowdfunding te willen kopen om zo te zorgen dat het een café blijft. In het verleden is hetzelfde gedaan bij café 't Sluisje, ook in Noord. Tot nu toe is het nog wel bij een idee gebleven en zijn de plannen niet concreet.