Stad

Curatoren Slotervaart stellen gemeente aansprakelijk bij onteigening

21 maart 2019, 17.30 uur

AT5 / Luuk Koenen
AT5 / Luuk Koenen

De curatoren van het failliete Slotervaarziekenhuis gaan de gemeente Amsterdam aansprakelijk stellen voor het bedrag dat de schuldeisers zullen mislopen in het geval van onteigening. Eerder vandaag stelden vastgoedbedrijf Zadelhoff en de aandeelhouders, onder wie zorgondernemer Loek Winter, al te vrezen voor 'lange en complexe juridische procedures'.

Het stadsbestuur kondigde vanochtend aan om het erfpachtrecht van de gronden van het Slotervaartziekenhuis te willen beëindigen. Hierdoor zou de grond en het pand volledig in handen komen van de gemeente en kan worden voorkomen dat de zorgondernemers opnieuw een rol krijgen in het pand van het failliete ziekenhuis.

Volgens de curatoren staat de betaling van de schuldeisers, dat geschat wordt op 45 miljoen euro, door het besluit van de gemeente op de tocht. 'De curatoren zijn van mening dat het plan om te komen tot een akkoord met alle schuldeisers zoals door Zadelhoff c.s. is aangeboden, de beste optie is voor de schuldeisers. De schuldeisers zullen in geval van een onteigeningsprocedure door de gemeente
naar verwachting geen volledige betaling ontvangen.'

Lees ook: Stadsbestuur wil eigenaar van pand MC Slotervaart worden

Schuldeisers
Volgens de curatoren komt het zelden voor dat alle schuldeisers, waaronder 1.100 voormalig werknemers, het UWV en de Belastingdienst, bij faillissement hun vordering voor honderd procent betaald krijgen. 'Die kans dient zich nu aan bij MC Slotervaart.' Daarentegen zal 'een onteigeningsprocedure veel tijd in beslag nemen, terwijl het voorgestelde crediteurenakkoord binnen enkele maanden gerealiseerd kan worden. Op dat moment ontvangen alle schuldeisers hun geld', aldus de curatoren.

Ook Zadelhoff en de aandeelhouders van MC Slotervaart beraden zich op vervolgstappen. Zij vrezen dat het voornemen van de gemeente tot 'lange en complexe juridische procedures zal leiden wat onnodige vertraging, kosten en uitholling van de zorgfunctie op deze locatie met zich mee kan brengen'.

Loek Winter
Vrijdag werd bekend dat zorgondernemer en oud-eigenaar Loek Winter en vastgoedonderneming Zadelhoff een akkoord hadden bereikt over het aflossen van de schuldeisers van het failliete MC Slotervaart.

Zadelhoff is bereid om 45 miljoen euro neer te leggen om alle schuldeisers te kunnen aflossen. Hiermee zou er een einde komen aan het faillissement van het ziekenhuis. Dit zou betekenen dat Winter weer mede-eigenaar wordt. De gemeente liet toen weten 'zorgen' te hebben over zijn rol. 

Lees ook: Gemeente uit zorgen over rol oud-eigenaar bij akkoord MC Slotervaart

'Niets is minder waar'
In de brief aan de gemeenteraad stellen wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) en Simone Kukenheim (Zorg) dat Zadelhoff een bod heeft gedaan 'op basis van de onterechte aanname dat de gemeente de realisatie van andere, commerciële functies zonder meer zal faciliteren'. Ook willen de wethouders 'regie hebben op de ontwikkeling van het gebied rond het Slotervaartziekenhuis en de toekomstige (buurt)zorgfunctie'. 'Daarbij willen wij voorkomen dat maatschappelijke functies onder druk van de markt dreigen te verdwijnen.'

Lees ook: Principeakkoord over overname MC Slotervaart

Zadelhoff is het daar niet mee eens: 'Niets is minder waar. Met beëindiging van het faillissement wordt slechts beoogd een medisch zorgcomplex tot bloei te brengen dat geheel past binnen de huidige bestemming.'

Vooralsnog heeft Zadelhoff en de aandeelhouders van MC Slotervaart geen enkele intentie om de aangekondigde plannen te herzien.