Start van hoofdcontent

Stad

nl

Aanpak van etnisch profileren door agenten wordt aangescherpt

27 maart 2019, 20.10 uur

De aanpak die moet voorkomen dat Amsterdamse agenten mensen oppakken of aan de kant zetten, alleen op basis van hun etniciteit, wordt verder aangescherpt. De Amsterdamse driehoek, bestaande uit de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie, heeft dat besloten.

Dat besluit kwam er na de publicatie van een onderzoek naar de politieaanpak van etnisch profileren. In dat onderzoek, uitgevoerd door Bureau Beke, wordt geconcludeerd dat de politie op de goede weg is. Maar het bestaande beleid 'onvoldoende is ingevoerd om ook effectief te kunnen zijn'.

Lees ook: Etnisch profileren: 'Mensen voelen zich vernederd en uitgesloten'

De aanpak zou te vrijblijvend zijn, er is te weinig aandacht voor leiderschap en burgers worden niet geraadpleegd om te kijken of de aanpak ook echt werkt, zo concluderen de onderzoekers.

Mystery guests en steekproeven
De driehoek zegt de aanbevelingen van de onderzoekers over te nemen. Zo komt er meer aandacht voor de rol van leiders binnen de aanpak. Er wordt een nulmeting gedaan onder burgers om zo later te kunnen oordelen of zij een vermindering ervaren in het etnisch profileren door agenten. De monitoring van staandehoudingen moet verbeterd worden, bijvoorbeeld door de inzet van mystery guest en door het doen van steekproeven. Ook moet de politie blijven investeren in kennis en daarmee bewustwording bij agenten over etnisch profileren.

De politie gaat aan de slag met een nieuw plan van aanpak. Ook worden er afspraken gemaakt over de evaluatie van die aanpak. 

Stopfomulieren voor agenten
Het etnisch profileren door agenten in de stad zorgt al lange tijd voor discussie. Zo wilde de gemeenteraad eerder dat de politie met stopfomulieren zou gaan werken. Op die formulieren moesten agenten aangeven waarom zij iemand aan de kant hadden gezet. Maar dat initiatief sneuvelde. 

Eind vorig jaar kwam er opnieuw politieke en maatschappelijke aandacht voor het onderwerp. In de documentaire Verdacht vertellen meerdere mensen over hoe zij aangehouden werden alleen op basis van hun huidskleur.