Start van hoofdcontent

112

NL
V

Tachtig procent van uitrukdienst brandweerkorps tekent petitie en eist vertrek korpsleiding

19 april 2019, 20.59 uur · Aangepast 20 april 2019, 07.22 uur

Honderden Amsterdamse brandweerlieden hebben de petitie getekend en eisen het vertrek van de hele korpsleiding. 'Het huwelijk is op de klippen gelopen en lijmen is niet meer mogelijk.'

In totaal hebben 401 brandweermannen en -vrouwen hun handtekening gezet onder de petitie. Dat is tachtig procent van het totaal aantal mensen dat bij de uitrukdienst van de Amsterdamse brandweer zit. De ondernemingsraad, brandweerlieden in opleiding en degenen zonder vast contract zouden hebben besloten niet te tekenen. 'Zij hebben natuurlijk veel te verliezen', vertelt een brandweerman die de petitie heeft ondertekend. Volgens betrokkenen bij de petitie is de lijst van ondertekenaars goed gecontroleerd en zijn alle deelnemers écht in dienst bij het Amsterdamse korps.

Uitspraken Schaap aanleiding petitie
De petitie werd een maand geleden, nadat brandweerlieden hadden ingesproken in de commissie Algemene Zaken, gestart. Directe aanleiding was het interview van brandweercommandant Leen Schaap met AT5 waarin hij gepensioneerde brandweerlieden wegzette als 'bejaarden' en laatdunkend deed over de opkomst in de zaal. 'Er zat een man of zestig. Dat is ongeveer zes procent van de algehele brandweer. Best een aanzienlijke groep, maar laten we het ook niet overdrijven', zei Schaap toen.

Lees ook: Dossier Problemen bij de Amsterdamse brandweer

'Wij hebben altijd al gezegd dat een overgrote meerderheid van de uitrukdienst klaar is met de leiding. Als de angst niet zo groot was voor sancties, was het percentage nog groter geweest', denkt een brandweerman. 'Dat Schaap zich probeerde te verschuilen achter de opkomst bij de commissie werd door het korps als kwetsend opgevat. Het was zo arrogant. Hij probeerde dingen te verbloemen. We voelden en voelen ons niet serieus genomen. Nu staat zwart-op-wit dat acht op de tien brandweerlieden klaar is met Schaap en de rest van de korpsleiding.'

Plaatsvervangend commandant
Inmiddels is deze week duidelijk geworden dat Rijkshavenmeester Marleen van de Kerkhof plaatsvervangend commandant zal worden bij de Amsterdamse brandweer. Van de Kerkhof vanaf 1 juli toe tot de korpsleiding. Zij wordt nadrukkelijk verantwoordelijk om het vertrouwen tussen de korpsleiding en de uitrukdienst te herstellen. Of dat ook echt gaat lukken, wordt door ingewijden ernstig betwijfeld. De harde kern, die met name wil dat commandant Leen Schaap vertrekt, houdt voet bij stuk en lijkt de strijd niet op te willen geven. 

Lees ook: Rijkshavenmeester wordt plaatsvervangend commandant Amsterdamse brandweer

Gisteren hebben twee brandweerlieden de petitie overhandigd aan burgemeester Femke Halsema. 'In het gesprek met Halsema is ook de aanstelling van onze nieuwe plaatsvervangend commandant aan bod gekomen. Wij willen haar namens de uitrukdienst veel succes wensen met deze lastige opdracht en haar vooral uitnodigen om langs te gaan op de kazernes waar ze van harte welkom is', laten brandweerlieden in een verklaring weten.

Halsema liet al eerder weten dat zij nog voor de zomer vorderingen wil zien in het proces van herstellen van vertrouwen binnen de Amsterdamse brandweer. Als dit niet snel lukt, gaat zij na of er nieuwe stappen gezet moeten worden.

Rapport
De aftrap voor het herstellen van vertrouwen was eind vorig jaar toen voormalig Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm met een rapport kwam over de situatie bij de Amsterdamse brandweer. In zijn rapport, dat toepasselijk 'Bouwen aan Vertrouwen' heet, kwam Van Uhm tot de conclusie dat het herstellen van vertrouwen een 'majeure' inspanning zou vragen van alle betrokkenen.

Lees ook: Ondernemingsraad brandweer: 'Excuus van Schaap zet geschetste beeld bij burger niet recht'

Inmiddels zouden er gesprekken lopen tussen onder meer de korpsleiding, de ondernemingsraad, het veiligheidsbestuur en brandweerlieden. Ook is er een mediator aangesteld om te kijken wat er te redden valt. Hoe de gesprekken lopen, is niet bekend. 

Een woordvoerder van de Amsterdamse brandweer laat weten dat de korpsleiding op de hoogte is van het overhandigen van de petitie. Verder wil zij niet inhoudelijk reageren. Halsema laat via haar woordvoerder weten de petitie te hebben ontvangen. De echtheid van de handtekeningen gaat zij niet controleren.