Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Extra maatregelen na incidenten tussen statushouders en studenten

14 mei 2019, 18.37 uur · Aangepast 14 mei 2019, 19.29 uur · Foto: Startblok Riekerhaven. Foto: Google Streetview

Op wooncomplexen waar statushouders en studenten samenwonen zijn in een jaar tijd ongeveer 30 incidenten voorgevallen. Het gaat om incidenten zoals diefstal, insluiping en grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwelijke bewoners. De gemeente neemt extra maatregelen.

Bij 25 van die incidenten waren statushouders betrokken, schrijft de gemeente in een brief aan de gemeenteraad. 

Maatregelen nodig
Of het aantal incidenten veel of weinig is in vergelijking met reguliere studentencomplexen, kan de gemeente niet zeggen omdat daarover geen cijfers beschikbaar zijn. Wel stelt de gemeente dat er verschillende maatregelen nodig zijn om incidenten beter beheersbaar te houden of nieuwe te voorkomen. 

Lees ook: Studenten en statushouders gaan samenwonen in Zeeburg, gemeente start woonproject

Zo moet onder meer verlichting bij de ingangen worden verbeterd en komen er op verschillende locaties mogelijk gevelcamera's te hangen. Overlastgevende statushouders moeten sneller in een begeleidingstraject kunnen belanden. Ook moet er eerder een gesprek plaatsvinden met statushouders die vrouwen hebben lastiggevallen, maar nog niet strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. 

Bovendien is verslavingsinstituut Jellinek gevraagd een onderzoek te doen naar drugs- en alcoholgebruik onder statushouders. 

Lees ook: Studenten en statushouders wonen door elkaar. 'Je krijgt er zelf ook iets voor terug'

Integreren
Sinds 2016 zijn er 1.100 tijdelijke woningen gerealiseerd voor statushouders tot 28 jaar, zoals in Startblok Riekerhaven in Nieuw-West, Spark Village in Oost en Startblok Ezenhagen in Noord. Door ze samen te laten wonen met studenten, kunnen ze sneller integreren in de samenleving, is de gedachte. De statushouders worden de eerste jaren begeleid door de gemeente en Vluchtelingenwerk.