Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Gemeente trekt 20 miljoen uit voor nieuwe aanpak werkloosheid: 'Wij willen het landelijk gemiddelde verslaan'

20 mei 2019, 18.44 uur

De in totaal 40.000 werklozen kunnen binnenkort een mailtje of belletje verwachten van de gemeente. Door opnieuw in gesprek te gaan met de thuiszitters hoopt de gemeente nieuwe kansen te creëren en het aantal bijstandsuitkeringen met duizenden te verminderen.

'Die 40.000 mensen hoeven niet allemaal hier op gesprek te komen, maar we gaan wel iedereen benaderen. Dan kun je bespreken wat de mogelijkheden zijn', vertelt Rutger Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken. Op die manier hoopt de gemeente beter zicht te krijgen op de grote groep werklozen in de stad.

Uit die gesprekken moet blijken wat die persoon wil, kan, hoe snel er weer gewerkt kan worden en wat daarvoor nodig is. Uit de nieuwe aanpak kan wel worden geconcludeerd dat er in het verleden te weinig aandacht was voor de werkzoekenden. 'Ik denk dat we de afgelopen jaren inderdaad niet optimaal mensen geholpen hebben', bevestigt Groot Wassink. 

Lees ook: Minder werkloosheid en meer moeilijk vervulbare vacatures in de stad

Daling werkloosheid
Momenteel zijn er 40.000 Amsterdammers met een bijstandsuitkering, van wie driekwart langdurig werkloos is. Dat aantal daalde in 2018 overigens wél: het aantal werklozen nam met 2,9 procent af, wat neerkomt op 1200 uitkeringen. Maar het gaat toch niet snel genoeg: landelijk lag de gemiddelde daling in 2018 namelijk op 5,8 procent.

Als die achterstand op het landelijk gemiddelde blijft doorzetten, riskeert Amsterdam een flinke boete van het rijk. Het budget dat de gemeente van Den Haag ontvangt kan dan gekort worden met 17 miljoen euro per jaar, binnen vier jaar zelfs oplopend tot 68 miljoen euro op jaarbasis.

Lees ook: Laaggeletterdheid op het werk: ‘Soms krijg ik mails die ik helemaal niet begrijp’

Maar zo ver wil Groot Wassink het niet laten komen: 'Wij willen natuurlijk, zoals iedereen in Amsterdam, het landelijk gemiddelde verslaan. En ik vind eigenlijk dat voor een gemeente als Amsterdam, met de bevolking die we nu hebben, dat 30.000 mensen met een uitkering een mooi aantal is.' Dat betekent dus dat duizenden mensen binnenkort aan een baan geholpen moeten worden.

Maatregelen
Om dat voor elkaar te krijgen, stelt de gemeente coaches en loonkostensubsidies beschikbaar. Ook schiet zij de werklozen te hulp met opleidingen en betaalt ze een deel van het (toekomstige) salaris.

Ook bedrijven die kampen met een personeelstekort worden bij de plannen betrokken: 'We maken heel veel afspraken met werkgevers. Ik denk echt dat we bij samenwerking ervoor kunnen zorgen dat veel meer mensen gaan werken', aldus Groot Wassink.