Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Ivens presenteert woningmarktregels om 'de gekte van de markt te beteugelen'

29 mei 2019, 13.56 uur · Aangepast 29 mei 2019, 14.27 uur

Woonwethouder Laurens Ivens (SP) presenteert vandaag nieuwe regels om 'de gekte van de markt te beteugelen en om Amsterdam leefbaar te houden voor iedereen'.

De gemeente gaat haar Huisvestingsverordening fors wijzigen in de hoop de woningvoorraad en de leefbaarheid van buurten beter te beschermen. Ivens heeft de volgende plannen voorgesteld: quota voor Bed & Breakfasts, voorrang op huurwoningen voor Amsterdamse jongeren en zorg- en onderwijspersoneel en een goede balans tussen gezinswoningen en 'kamergewijze verhuur'. 

'In Amsterdam is er een schreeuwend tekort aan woningen. Veel woningen worden nu gebruikt als winstobject door toeristische verhuur of omgezet in kamers en voor maximale prijzen verhuurd. Een woning is bedoeld om in te wonen en niet als winstobject', zegt Ivens hierover. 

Vergunningen Bed & Breakfast
B&B's zullen vanaf 2020 een vergunning moeten aanvragen bij de gemeente en er wordt per wijk een maximaal aantal vergunningen vastgesteld. De vergunning is geldig voor vijf jaar. Een andere belangrijke maatregel is dat alleen de eigenaar van de woning die daar zelf woont, de B&B mag exploiteren. Zo wil de gemeente voorkomen dat steeds meer woonruimten worden verhuurd via platforms als Airbnb. 

Verder worden woonboten per 2020 gelijkgesteld aan woningen. Deze regels uit de Huisvestingsverordening en de wijzigingen die zeer waarschijnlijk gaan komen gelden dan ook voor woonboten. 

Gebiedsverbod vakantieverhuur
Daarnaast onderzoekt de gemeente of de leefbaarheid in een aantal wijken zodanig onder druk staat door de verhuur van woningen aan toeristen, dat zij een verbod kunnen afkondigen voor vakantieverhuur in een bepaald gebied. De fracties van GroenLinks, D66, PvdA en SP willen al langer een verbod op Airbnb in de Haarlemmerbuurt, Kinkerbuurt en op De Wallen. Ivens onderzocht of het wel uitvoerbaar was omdat het juridisch mogelijk moet zijn. 

Voorrang op huurwoningen
Ivens wil dat Amsterdamse jongeren voorrang krijgen op huurwoningen die specifiek voor jongeren zijn bedoeld. Ook wil het college woningen aanwijzen waarvoor zorg-en onderwijspersoneel met een huisvestingsprobleem voorrang krijgt. Dit kunnen zowel sociale als middeldure huurwoningen zijn. De gemeente was al begonnen met een pilot voor beginnende onderwijzers, maar hiermee wordt het omgezet in een structurele regeling. 

'Verkameren' aan banden
En als laatste zal de gemeente met een quotum bepalen hoeveel vergunningen voor kamerverhuur maximaal per wijk en gebouw afgegeven kunnen worden. Hierdoor hoopt de gemeente dat er een goede balans blijft bestaan tussen kamers en zelfstandige (gezins)woningen. 'Kamerverhuur is voor veel woningzoekende een manier om woonruimte te vinden, het heeft alleen wel vaak negatieve gevolgen voor de leefbaarheid in de omgeving van de woning.' Ook zijn hierdoor steeds minder woningen voor (grote) gezinnen. 

Mening geven
De wijzigingen in de Huisvestingsverordening worden eind dit jaar in de gemeenteraad besproken. Amsterdammers kunnen het college laten weten wat zij vinden van de voorstellen via deze link. Dit kan van 1 juni tot en met 13 juli. Na afloop van de inspraak worden de plannen definitief uitgewerkt en vastgesteld door de gemeenteraad.