Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Gemeente eist onderzoek naar rol eigenaren MC Slotervaart bij faillissement

29 mei 2019, 21.53 uur · Aangepast 30 mei 2019, 13.43 uur · Foto: AT5 / Luuk Koenen

De gemeente is naar de rechter gestapt om een rechtmatigheidsonderzoek af te dwingen naar de rol van de voormalig aandeelhouders en bestuurders bij het faillissement van het MC Slotervaart. Gevreesd wordt dat zij anders niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijk wanbeleid of laakbaar handelen.

Het college maakt deze rechtsgang naar aanleiding van recente ontwikkelingen in de afwikkeling van het faillissement. Zo waren oud-bestuurder Loek Winter en zijn zakenpartners dichtbij een deal met vastgoedbedrijf Zadelhoff, dat bereid is alle faillissementsschulden te willen betalen in ruil voor de exploitatie van het ziekenhuispand. 

De gemeente is hier echter fel op tegen. Want als op deze manier het faillissement wordt afgeketst, betekent dat dat er ook geen onderzoek komt naar het handelen van de voormalig bestuurders en eigenaren bij de ondergang van het MC Slotervaart. 

Lees ook: Gemeente uit zorgen over rol oud-eigenaar bij akkoord MC Slotervaart

Maatschappelijke schade
De curatoren, die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van zo'n rechtmatigheidsonderzoek, zouden dit wel zien zitten omdat zo alle schuldeisers worden afbetaald. Maar, zo stelt de gemeente, het zijn niet alleen de schuldeisers die hebben geleden aan het faillissement van het MC Slotervaart. 

Lees ook: Principeakkoord over overname MC Slotervaart

'Het heeft veel maatschappelijke onrust en schade toegebracht. Met name patiënten, werknemers die hun baan verloren, partijen betrokken bij het opvangen van de plotseling gestaakte activiteiten en de inwoners van Amsterdam werden geraakt door het wegvallen van lokale, laagdrempelige zorg', schrijft het college. 

Lees ook: Definitief geen doorstart voor MC Slotervaart

'Onderzoek wettelijke verplichting'
De gemeente wil hoe dan ook voorkomen dat deze geleden schade niet wordt meegenomen in de afhandeling van het faillissement. Ook lijkt het de gemeente niet wenselijk dat de huidige aandeelhouders bij een akkoord met Zadelhoff worden betrokken in de toekomstige exploitatie van het ziekenhuis. 

Lees ook: Curator en gemeente ruziën over verkoop Slotervaart

De rechter-commissaris wordt daarom nu verzocht de curatoren te wijzen op hun 'wettelijke plicht' om een streng onderzoek uit te voeren naar het handelen van de aandeelhouders. Ook eist de gemeente dat er gesprekken worden gestart om het vastgoed van het MC Slotervaart over te kunnen nemen. 

AT5 / Luuk Koenen