Stad

Haga Lyceum daagt onderwijsinspectie voor rechter: 'Onjuiste kritiek in rapport'

18 juni 2019, 10.51 uur · Aangepast 12 juli 2019, 08.52 uur

Whatsapp

De bevindingen van het rapport van de onderwijsinspectie over het Cornelius Haga Lyceum zijn 'onjuist, onrechtmatig en smadelijk', aldus directeur Söner Atasoy. De school spant daarom een kort geding aan om het rapport in te trekken en niet openbaar te maken. Het geding dient komende donderdag.

In het nog niet gepubliceerde rapport zou staan dat de schoolleiding van het Haga Lyceum zich schuldig zou hebben gemaakt aan 'wanbeheer, zelfverrijking en belangenverstrengeling'. Ook zou de school onrechtmatige uitgaven ter waarde van 170.000 euro terug moeten betalen. Daarnaast zou directeur Atasoy 'flirten' met mensen met omstreden opvattingen. De inspectie stelt er geen vertrouwen in te hebben dat de school onder het huidige bestuur verder kan.

Tijdens een persconferentie op de school licht advocaat Wouter Pors de zaak toe. Volgens hem zijn de conclusies uit het rapport niet gebaseerd op een toetsing aan de wet: 'De inspectie heeft eigen opvattingen gepresenteerd alsof het wettelijke eisen zijn.' Na inzien van het concept-rapport drong de school er al bij de onderwijsinspectie op aan om de publicatie in te trekken. Na weigering spant de school nu dus een kort geding aan. Pors: 'Zo'n rapport heeft gezag. Dat kan je niet corrigeren. Daarom vragen we donderdag eerst een oordeel van de rechter over de houdbaarheid van dit document.' 

Lees ook: Directeur Haga Lyceum over nieuw rapport: 'Moet dikke vette sorry komen'

In het rapport wordt gezegd dat directeur Atasoy 'flirt met mensen met bepaalde opvattingen.' Tijdens de persconferentie gaat Pors in op die personen die volgens de AIVD zouden zijn geclassificeerd als 'ernstige signalen'. 'Twee van hen hebben een VOG. Dat moet toch ook bij de veiligheidsdienst bekend zijn.' Een ander 'ernstig signaal' zou een connectie zijn met een buitenlandse prediker met omstreden opvattingen. Pors benadrukt dat hij slechts een keer en buiten schooltijd op de locatie is geweest. Een vierde persoon zou niet eens werkzaam zijn op de school nadat hij niet door de sollicitatie als docent Arabisch was gekomen. 

Salaris
Een ander punt van kritiek is het salaris van directeur Atasoy. Hij zou boven de wettelijke norm hebben verdiend. Volgens Pors was dit al voor de inspectie bekend. Atasoy gaf eerder aan het teveel verdiende bedrag terug te gaan betalen. De inspectie heeft hier echter geen overboekingen van gevonden. Volgens Pors komt dit omdat er maandelijks een bedrag wordt ingehouden op zijn uitbetaling zodat op die manier terug wordt betaald. Dat daarnaast volgens het rapport meer uitgaven onrechtmatig zijn, bestrijdt de school. Dat de financiële continuïteit van de school in gevaar is, zoals het rapport stelt, is volgens Pors absoluut niet aan de orde.
 
 
Toekomst 
Ook zou een onvoldoende worden gegeven door de inspectie omdat het schoolbestuur onder leiding van Atasoy te weinig pogingen doet om samen te werken met de overheid. Volgens Pors komt dit door de aanvallende houding van de gemeente zelf. Toch zal de gemeente volgens hem de wettelijke verplichting hebben om nieuwe huisvesting te regelen voor het groeiend aantal leerlingen. 'Ja, de tijd begint te dringen, maar de gemeente is toch echt verantwoordelijk voor een oplossing.'
 

Salafisme
In het rapport zou ook staan dat salafisme geen rol speelt in het onderwijs op de school en dat er geen zaken in strijd zijn met democratische basiswaarden. Atasoy zei hier eerder over tegen AT5: 'Het meest belangrijke is dat die signalen niet meer aan de orde zijn. Dat is nu gewoon duidelijk. Die signalen over bijvoorbeeld salafisme kloppen dus niet.' Ook is op de kwaliteit van het onderwijs weinig aan te merken. 

Opspraak
De islamitische school raakte in maart van dit jaar in opspraak. Volgens de AIVD zouden er mensen op de school rondlopen die de helft van het leerplan aan de salafistische geloofsleer willen wijden. Ook zou de school volgens de veiligheidsdienst banden hebben met het Kaukasus Emiraat, een terreurbeweging die onder meer achter de dubbele zelfmoordaanslag op de Moskouse metro in 2010 zat. Atasoy bestreed deze aantijgingen en noemde de beschuldigingen onzin. Wat het Haga Lyceum betreft wordt een eerder concept-onderzoek van november 2018 alsnog gepubliceerd. Dat was namelijk een gunstig rapport. 

Whatsapp