Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Belgische hoogleraar gaat onderzoek naar brug over het IJ leiden

19 juni 2019, 18.30 uur · Foto: Javabrug West - versie 2

'Sprong over het IJ' heeft eindelijk een voorzitter gevonden. De Belgische hoogleraar Alexander D’Hooghe moet de commissie gaan leiden en zal uiteindelijk een advies uitbrengen over de Javabrug.

De verbinding naar Noord is al jarenlang een punt van discussie. Niet alleen voor bewoners, maar ook binnen de verschillende overheden. Want de gemeente is niet de enige die moet beslissen, onder andere Rijkswaterstaat en minister Van Nieuwenhuizen zijn verantwoordelijk. En zij willen juist geen brug over het IJ.

Lees ook: Commissie 'Sprong over het IJ' nog steeds geen voorzitter: 'Miljoenen euro's verder'

Daarom werd de adviescommissie in het leven geroepen. Het was de bedoeling dat 'Sprong over het IJ' tussen de verschillende partijen zou bemiddelen. Maar doordat er maandenlang geen voorzitter werd geworden, liep ook dat proces vertraging op. Inmiddels heeft dan toch iemand zich voor de functie aangemeld. 

Niet uniek
D'Hooghe verdiende zijn sporen al bij eerdere projecten waar tegenstrijdige belangen voor vertraging zorgden. Zo werkte hij mee aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen. 'De discussies over de oeververbindingen Amsterdam zijn niet uniek. Ik hoop dat een zoektocht naar gedeelde doelstellingen en een inzet op creatief, pragmatisch redeneren hierbij een uitweg kunnen bieden.'

Daarvoor moeten nog wel de overige leden van de commissie gevonden worden. D'Hooghe richt zich op deskundigen op het gebied van verschillende disciplines als stedenbouw, mobiliteit, economie, nautiek en civiele techniek.

Jaar later
Zodra de commissie compleet is, gaan de leden de beschikbare informatie in kaart brengen. Daarna buigen ze zich over het formuleren van een gedeelde visie, om vervolgens alle opties voor een verbinding over het IJ te onderzoeken.

Lees ook: Een brug of toch die tunnel? 'Alle opties worden nog een keer besproken'

De commissie 'Sprong over het IJ' moet in de zomer van start gaan. Naar verwachting ligt er in het tweede kwartaal van 2020 een advies klaar. Dat is een jaar later dan verwacht.