Start van hoofdcontent

112

NL
V

Strafontslag voormalig topambtenaar Saadia ait-Taleb blijft staan

21 juni 2019, 15.38 uur · Foto: AT5

Het strafontslag van voormalig topambtenaar Saadia ait-Taleb blijft in stand. Dat heeft de rechter vandaag geoordeeld. Ait-Taleb werd twee jaar geleden ontslagen omdat ze zich schuldig zou hebben gemaakt aan belangenverstrengeling.

Ait-Taleb werkte als programmamaker voor het team radicalisering en polarisatie van de gemeente. Vanuit die rol was ze onder andere betrokken bij wat bekend kwam te staan als de 'grijze campagne' van voormalig burgemeester Eberhard van der Laan, het actieplan om radicalisering onder jongeren tegen te gaan.

Lees ook: Saadia ait-Taleb vecht strafontslag aan: 'Mijn leven is nog steeds een nachtmerrie'

In 2017 oordeelde de rechter dat Ait-Taleb op zijn minst de schijn van belangenverstengeling wekte en zich daarme schuldig maakte aan plichtsverzuim. Bovendien werd haar strafontslag niet ingetrokken. Ait-Taleb vocht dat laatste besluit aan, maar ook nu oordeelt de rechtbank dus dat het strafontslag van Ait-Taleb in stand blijft. Dit omdat volgens de rechter voldoende aannemelijk is dat de gemeente ernstig benadeeld is door de handelwijze van Ait-Taleb.

Lees ook: Saadia ait-Taleb in tranen tijdens rechtszaak: 'Het is enorm opgeblazen'

Wijlen burgemeester Van der Laan verklaarde het ontslag van Ait-Taleb in augustus 2017 als volgt: 'De belangenverstrengeling bestond eruit dat de medewerker, in strijd met de gemeentelijke regelgeving en gedragscode, opdrachten heeft gegund aan een persoon voor uiteenlopende rollen en via verschillende bedrijven, waar zij privé een relatie mee heeft (gehad).'

Lees ook: Kwetsbare, maar strijdbare Saadia: 'Strafontslag is ongelooflijk onrechtvaardig'

Ait-Taleb heeft dat altijd ontkend. Ze zei zelf dat ze de persoon kende en dat er geflirt werd tijdens afspraken. Verder dan dat zou het nooit zijn gekomen.