Stad

Ondernemingsraad van de brandweer stopt ermee

10 juli 2019, 10.44 uur · Aangepast 10 juli 2019, 11.28 uur · Foto: Inter Visual Studio / Sam de Joode

Whatsapp

De ondernemingsraad (OR) van de brandweer heft zichzelf op. Volgens de voorzitter van ondernemingsraad is er 'op geen enkele wijze progressie geboekt in het vertrouwen tussen de korpsleiding en de OR'.

Dat schrijft de OR in een brief aan medewerkers van de brandweer Amsterdam-Amstelland, die in handen is van AT5. Volgens de brief zijn de 'verhoudingen en omgangsvormen tot een bedroevend laag niveau gedaald en was er tot op heden, ondanks alle inspanningen, geen fatsoenlijk overleg mogelijk'.

Ook constateert de ondernemingsraad dat de er tussen de korpsleiding en de OR geen zakelijke relatie meer bestaat waardoor 'er niet onbevooroordeeld gesproken of overlegd kan worden'. Daarmee zou volgens de OR het bedrijfsbelang van de medewerkers van de brandweer in gevaar komen.

Lees ook: Overzicht: de drie tumultueuze jaren van brandweercommandant Leen Schaap

Verhouding OR en korpsleiding
Het rommelt al geruimere tijd tussen de OR en de korpsleiding van de brandweer, vooral sinds de aanstelling van commandant Leen Schaap. Schaap werd door voormalig burgemeester Van der Laan aangesteld bij de brandweer om voor een cultuurverandering te zorgen binnen het korps.

Het harde leiderschap van Schaap, dat vooral gericht was op het sanctioneren, zorgde voor een vertrouwensbreuk tussen de korpsleiding en de uitrukdienst. Hierdoor lagen de OR en Schaap vaak met elkaar overhoop. Overleg tussen de OR en de korpsleiding was er maar mondjesmaat. 

Lees ook: Ondernemingsraad brandweer over vertrek Schaap: 'Burgemeester toont daadkracht'

Vertrek Leen Schaap
Eind mei kondigde burgemeester Femke Halsema aan dat Leen Schaap moest vertrekken, omdat 'een nieuw gezicht wellicht voor een nieuwe impuls zou zorgen.'

Het is niet bekend wanneer er weer verkiezingen komen voor een nieuwe ondernemingsraad bij de brandweer.

Whatsapp