Start van hoofdcontent

Stad

nl

Kritisch rapport over Haga Lyceum mag gepubliceerd worden van rechter en staat meteen online

11 juli 2019, 10.25 uur · Aangepast 11 juli 2019, 11.50 uur

Er komt geen publicatieverbod voor het kritische rapport van de Onderwijsinspectie over het Cornelius Haga Lyceum. Dat oordeelde de rechter vanmorgen. Het rapport is meteen na de uitspraak openbaar gemaakt door de Onderwijsinspectie.

Tekortkomingen
De inspectie heeft geen aanwijzingen gevonden dat het onderwijs een salafistisch karakter heeft. Maar in het rapport beticht de inspectie de schoolleiding wel van 'wanbeheer, zelfverrijking en belangenverstrengeling'. Ook het burgerschapsonderwijs is onder de maat. De school zou nalaten afstand te nemen van personen met twijfelachtige opvattingen over basiswaarden. Het zijn niet de enige tekortkomingen die de Onderwijsinspectie heeft geconstateerd. Zo zou het lyceum te weinig de samenwerking zoeken met de overheid. 

Lees ook: Mag kritisch rapport Onderwijsinspectie over het Haga gepubliceerd worden?

Maar volgens de advocaat van het Haga Lyceum, Wouter Pors, komt dat door de aanvallende houding van het stadsbestuur zelf. Sinds de publicatie van een ambtsbericht van de AIVD vraagt de gemeente om een vertrek van de schoolleiding.

Gezag
De advocaat van de school, Wouter Pors, beweerde dat de inspectie haar boekje te buiten gegaan is met de inhoud van het rapport. Volgens hem worden er allerlei normen opgelegd aan de school zonder wettelijke basis. Daarom wilde hij de publicatie tegenhouden.

'Zo'n rapport heeft gezag. Dat kan je niet corrigeren. Daarom vragen we donderdag eerst een oordeel van de rechter over de houdbaarheid van dit document', zei hij eerder. De rechter oordeelt nu dat er wel degelijk een wettelijke basis en een actieve verplichting is om te kijken naar het bevorderen van burgerschap en sociale integratie. 

Lees ook: Cornelius Haga Lyceum: 'Onderwijsinspectie legt eigen normen op aan school'

Online
Het Cornelius Haga Lyceum is dus niet in het gelijk gesteld. Het rapport is daarom meteen na de uitspraak van de rechter gepubliceerd door de Onderwijsinspectie en is te zien via deze link.

Voor ouders of andere betrokkenen is via het ministerie van OCW een informatielijn beschikbaar.