Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Vermoedelijk 750 bruggen en 135 kilometer kademuur ondermaats

12 juli 2019, 18.16 uur

Volgens een huidige inschatting van de gemeente voldoen 750 van de 850 Amsterdamse bruggen die worden onderzocht en 135 kilometer van de onderzochte 200 kilometer aan kademuur, niet aan de wettelijke constructieve eisen.

Dat blijkt uit het Actieplan Bruggen en Kademuren, dat het college heeft vastgesteld. Van de circa 1800 bruggen in Amsterdam worden er 850 onderzocht en van de 600 kilometer aan kades wordt 200 kilometer aan kademuren onderzocht. Het zal nog zeker 6 jaar duren voordat de staat van alle bruggen en kademuren op basis van uitgebreid technisch onderzoek is vastgesteld.

Schatting
Toch wordt nu dus al een inschatting gedaan op basis van actuele inzichten. Dat het merendeel van de onderzochte bruggen en kademuren naar verwachting niet aan de wettelijke eisen voldoet, betekent volgens het college niet dat al deze constructies een acuut risico hebben op bezwijken.

Op basis van een specifiekere risico-indeling wordt onderscheid gemaakt tussen constructies waar direct maatregelen getroffen worden en constructies waarbij meer onderzoek nodig is. 

In het actieplan staat verder dat de gemeente maatregelen gaat nemen om verdere overbelasting van kademuren en bruggen te voorkomen. Deze maatregelen zijn een aanvulling op de renovatiewerkzaamheden die het college eerder aangaf te zullen uitvoeren.

Lees ook: Extra geld en veel afsluitingen: gemeente pakt zwakke kades en bruggen aan

450 miljoen euro extra
Die renovatiewerkzaamheden houden in dat in de periode tot en met 2023 450 miljoen euro zal worden uitgegeven aan het herstellen en vervangen van de bruggen en kademuren. Dat ging echter over 27 bruggen en 4,6 kilometer kademuur, een fractie van de constructies waarvan nu dus wordt verwacht dat ze niet aan de wettelijke eisen voldoen.

Oplopende bedragen
De woordvoerder van wethouder Dijksma laat weten dat deze bedragen kunnen oplopen als blijkt dat er meer onderhoud nodig is, iets wat op basis van de inschattingen in het actieplan zeer aannemelijk lijkt.

Maatregelen treffen
Om verdere schade te voorkomen wordt zwaar verkeer geweerd en worden parkeerplaatsen opgeheven. Ook worden er maatregelen getroffen om de sterkte van de constructies te vergroten door damwanden te plaatsen voor zwakke kademuren. Voor de bruggen worden technieken ontwikkeld om de levensduur van de constructies te verlengen.