Start van hoofdcontent

Stad

nl

Taxibedrijven slepen gemeente voor de rechter om oneerlijke concurrentie Uberchauffeurs

22 augustus 2019, 18.14 uur · Aangepast 22 augustus 2019, 20.34 uur

Taxiorganisaties Taxistad en TAT hebben een kort geding tegen de gemeente Amsterdam aangespannen. De bedrijven weigeren nog langer de voorgeschreven sancties aan hun chauffeurs op te leggen. Ze vinden dat door de komst van partijen als Uber er een oneerlijk speelveld is ontstaan.

Straattaxi's in Amsterdam zijn onderworpen aan strenge regelgeving en moeten aangesloten zijn bij een door de gemeente goedgekeurde Toegelaten Taxi Organisatie (TTO). Aangesloten chauffeurs die een overtreding begaan, krijgen niet alleen een waarschuwing of een boete van een handhaver, maar worden ook bestraft door de taxiorganisatie waarbij zij zijn aangesloten.

'Voor kleine overtredingen, zoals bijvoorbeeld stoppen bij een volle standplaats, zijn TTO’s verplicht schorsingen op te leggen die variëren van een week of een maand schorsing tot definitieve uitsluiting', aldus de taxibedrijven. Chauffeurs die op de belmarkt opereren hebben niet met die sancties te maken.

Lees ook: Ongelukken en ongelijke regels: moet de taximarkt op de schop?

'Ongelijk speelveld'
'Er is sprake van een ongelijk speelveld. De chauffeurs ondervinden grote concurrentie van Uberchauffeurs die illegaal de straatmarkt bedienen. Aan hen wordt door de gemeente geen strobreed in de weg gelegd. Als ze al betrapt worden, dan krijgen zij een geldboete. Onze chauffeurs raken bij overtredingen hun hele broodwinning kwijt', zegt voorzitter Ruud Lagerwaard van TAT.

Volgens Lagerwaard rijden veel Uberchauffeurs met een klein daklichtje door de stad om illegaal klanten te kunnen werven. 'Ondanks herhaalde gesprekken weigert de gemeente daadwerkelijk op te treden tegen deze broodroof. Een onlangs tussen Uber en de gemeente Amsterdam gesloten convenant zal geen wijziging brengen in deze situatie. De afspraken met Uber bestaan uit vrijblijvende inspanningsverplichtingen. Intussen hebben onze chauffeurs steeds meer moeite om nog iets te verdienen op straat.'

Het kort geding dient vrijdag bij het College voor het Bedrijfsleven in Den Haag.