Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Overzicht: wat wil het stadsbestuur in 2020 op woongebied veranderen in de stad?

24 augustus 2019, 07.00 uur · Aangepast 27 augustus 2019, 08.35 uur · Foto: AT5 / Luuk Koenen

Voorrang voor ziekenhuispersoneel en onderwijzers, vergunningen voor Bed & Breakfasts (B&B's) en een limiet op verkamerde huizen. Als het aan het stadsbestuur ligt, verandert er volgend jaar aardig wat op woongebied in de stad. Dat komt naar voren uit het voorstel van het stadsbestuur voor de huisvestingsverordening van 2020.

Wat mag je met je woning doen en wat kan een woningzoekende verwachten? In de huisvestingsverordening worden de regels omtrent wonen vastgelegd. Het stadsbestuur heeft zo'n nieuwe verordening opgesteld, de inspraak is inmiddels achter de rug. In het najaar stemt de gemeenteraad over wat definitief in de huisvestingsverordening van 2020 komt te staan. AT5 zet de voorgestelde regels op drie belangrijke punten uiteen. Dit gaat om gereguleerde huurwoningen, B&B en vakantieverhuur en woningen voor jongeren en studenten.

Gereguleerde huurwoningen
In het voorstel van het stadsbestuur voor de huisvestingsverordening van 2020 staan nieuwe regels voor gereguleerde huur. Dat houdt in sociale of middeldure huur. Van die eerste categorie staan er zo’n 166.200 woningen in de stad, de tweede telt er ongeveer 27.200. Waar het aantal sociale huurwoningen nagenoeg gelijk zal blijven de komende jaren, streeft het stadsbestuur naar een aantal van 48.000 middeldure huurwoningen in de stad over vijf jaar.

Komt er in jouw huishouden minder dan zo’n 38.000 euro bruto per jaar binnen, dan maak je kans op een sociale huurwoning. Nu is dat een woning met maximaal 720 euro huur per maand. Voorrang krijg je straks als je in het onderwijs of de zorg werkt. Dan moet je wel door het aflopen van een tijdelijk huurcontract op straat komen te staan of verder dan 20 kilometer van je werk wonen. Zorg- of onderwijspersoneel dat dichterbij woont of een vast huurcontract heeft, moet net als iedereen achteraan aansluiten.

Verdient je huishouden boven de sociale huurgrens, maar minder dan zo'n anderhalf keer modaal, oftewel zo’n zestigduizend euro, dan kom je in aanmerking voor de categorie middeldure huur. Die huizen kosten tussen de 720 en ongeveer 1000 euro per maand.

Hier gelden meer voorrangsregelingen. Dit gaat ten eerste om degenen die een sociale huurwoning achterlaten, oftewel de doorstromers. Ook geldt dit voor mensen met lagere inkomens. Die maken meer kans op de goedkopere woningen. De grens ligt precies tussen het maximale en het minimale inkomen. Zit het inkomen van je huishouden daaronder, dan krijg je voorrang op de huizen waarvan de huurprijs ook in de onderste helft zit. Zorg- en onderwijspersoneel krijgt ook hier, onder dezelfde voorwaarden als bij sociale huur, extra voorrang.

AT5

Bed & Breakfast en vakantieverhuur
In het voorstel staan ook nieuwe regels rond het verhuren van je huis aan toeristen. Je huis aan toeristen verhuren kan op twee manieren. De eerste manier is vakantieverhuur. Dan mag je je hele huis maximaal dertig dagen per jaar verhuren aan vier mensen per keer, bijvoorbeeld als je op vakantie bent. Heeft vakantieverhuur straks volgens de gemeente teveel negatieve gevolgen voor een specifieke wijk, dan kan de de gemeente dat soort verhuur daar helemaal verbieden.

De tweede manier waarop je een huis aan toeristen kan verhuren, heet B&B. Dat mag het hele jaar door, maar wel onder een aantal voorwaarden. Voor beide vormen gold al een meldplicht, maar voor B&B wil de gemeente verder gaan dat dat. Wie straks een B&B wil runnen, moet een vergunning aanvragen. Die zal 5 jaar gaan gelden. Per wijk komt er een maximum aan het aantal vergunningen. Is de vraag groter, dan wordt er geloot.

Wat blijft, is dat je B&B geen zelfstandige woonruimte mag zijn. Daarom moet minimaal één van de volgende zaken ontbreken: een eigen opgang, een eigen keuken, een eigen wasgelegenheid of een eigen WC. Het was al zo dat je B&B maximaal 40 procent van het woonoppervlakte mocht beslaan, nieuw is dat hij sowieso niet meer dan 61 m2 mag zijn. Ook mag je niet meer dan vier slaapplaatsen hebben. Ga je een vergunning aanvragen, dan moet je een plattegrond van de B&B inleveren waarop alles staat aangegeven.

Ook nieuw: alleen woningeigenaren mogen nog een B&B runnen, huurders niet meer. En was het al zo dat je je woning niet in hetzelfde kalenderjaar mocht verhuren als vakantieverhuur én als B&B, nu wordt het zo dat in een woning met B&B-vergunning helemaal geen vakantieverhuur mag plaatsvinden.

AT5

Jongeren en studenten
Ook staan in het voorstel nieuwe regels waar jongeren en studenten mee te maken zullen krijgen. Iedereen vanaf 18 jaar komt in aanmerking voor een gereguleerde huurwoning, dat is sociale of middeldure huur. Maar voor woningzoekenden onder de 28 jaar oud is er nog een optie: de jongerenwoning. Dat zijn vaak kleinere woningen met een huurcontract van maximaal vijf jaar.

Vanaf 2020 komen daar ook voorrangsregels voor. Jongere daklozen en jongeren met psychische problemen krijgen voorrang. En Amsterdammers krijgen voorrang. Een Amsterdammer ben je volgens de gemeente als je in de afgelopen tien jaar minimaal zes jaar onafgebroken in de stad hebt gewoond. Een kwart van de jongerenwoningen wordt verloot, daar geldt de voorrangsregeling niet. Dit om jongeren van buiten de stad ook nog kans te geven.

Wie naast een jongerenwoning vist, kan nog altijd een kamer huren. Voordat in een woonhuis aan meer dan twee mensen losse kamers verhuurd mag worden, moet de eigenaar een omzettingsvergunning hebben. Nu is die nog vrij makkelijk te krijgen, vanaf 2020 wordt dat moeilijker. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor het aanbod. 

Eerst gold er een maximum van een huishouden per kamer, dat wordt maximaal één persoon. Iedere huurder moet straks ook een eigen contract hebben. Om voldoende gezinswoningen over te houden in de stad, komt niet alleen per wijk, maar ook op straat- en portiekniveau een maximum aantal vergunningen. Is de vraag hoger, dan wordt er geloot. Huizen die nu een vergunning hebben, houden die. In de hele stad kunnen zo’n 13.500 woningen zo’n vergunning krijgen. Nu zijn er op ongeveer 11.500 woningen meer dan drie volwassenen zonder kinderen ingeschreven. Die hebben waarschijnlijk zo’n vergunning nodig.

AT5

In het najaar besluit de gemeenteraad welke van alle voorgestelde regels definitief worden ingevoerd.