Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

GVB-medewerkers werkten al anderhalf jaar aan trams met mogelijk giftig chroom-6

30 augustus 2019, 16.50 uur · Aangepast 31 augustus 2019, 18.03 uur · Foto: Wikimedia / Flyingjoost

Het GVB laat onderzoeken in hoeverre werknemers van de werkplaatsen zijn blootgesteld aan de giftige stoffen chroom-6 en lood. De stoffen werden in de verf van twee type trams aangetroffen, waarna werkzaamheden aan de trams per direct zijn stilgelegd.

In de werkplaatsen in Diemen en aan de Havenstraat wordt al sinds maart 2018 gewerkt aan het opknappen van oude 11G- en 12G-trams. De giftige stoffen kunnen vrijkomen bij werkzaamheden als lassen, slijpen en schuren.

'Er is al eerder aan die trams geschuurd. We weten daarvan niet of er op die trams ook verf met giftige stoffen zit. Er werd vanuit gegaan dat het in een hele serie trams niet aanwezig zou zijn, nu blijkt dat dit per plaats en per wagen kan verschillen. In principe moeten we iedere tram gaan testen', aldus de woordvoerder van het GVB.

Verfmonsters
De vervoerder wist dat er chroom-6 aanwezig was in de verf die aan de voorkant van de trams is gebruikt. De vondst van lood is nieuw. Na het nemen van verfmonsters blijkt nu ook dat de stoffen in de verf aan de zijkanten van de trams kunnen zitten, waarna de werkzaamheden zijn stilgelegd. Een second opinion heeft de onderzoeksresultaten bevestigd. 

De woordvoerder laat weten dat eerst verondersteld werd dat een sample aan de voorkant van de trams voldoende was om iets te kunnen zeggen over de aanwezigheid van chroom-6 en lood op de rest van de tram. Voortschrijdend inzicht naar aanleiding van onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf laat nu zien dat binnen elke serie trams, meerdere gedeelten van elke tram getest dienen te worden voordat duidelijk is of de giftige stoffen ook op andere plekken zitten.

Blootstelling
Personeel in de werkplaatsen is woensdag geïnformeerd. Volgens de woordvoerder  zijn de werknemers geschrokken, maar hebben zij het nieuws 'gelaten opgenomen'. Het bedrijf werkte na de vondst van chroom-6 bij de renovatie van de Oostlijn al met extra beschermingsmaatregelen, zoals ademhalingsmaskers, een overall en handschoenen. Maar het is onduidelijk of deze maatregelen voldoende beschermen tegen chroom-6. Een gespecialiseerd bureau doet hier nu onderzoek naar.

Vertraging
Het opknappen van de trams loopt door het stilleggen van het werk vertraging op. Hoeveel vertraging dit is, weet het GVB nog niet. Het werk wordt pas hervat als er een nieuwe en veilige werkwijze is. Hoeveel medewerkers er door de jaren heen aan de trams hebben geschuurd of gelast, moet worden uitgezocht. 'Daarbij hangt het sterk af hoe lang eraan is gewerkt, op welke plek van de tram en hoe diep er is geschuurd.' De woordvoerder laat verder weten dat er sinds maart 2018 aan één tram per maand is gewerkt.

Chroom-6
Chroom-6 werd in het verleden gebruikt als anti-roestmiddel in verf. Sinds eind jaren negentig wordt het vrijwel niet meer gebruikt. De giftige stof tast het dna aan waardoor tumoren ontstaan. Chroom-6 kan in het lichaam komen door inademen, door inslikken en door aanraking met de huid.