Politiek

Omstreden wetsvoorstel verpleegkundigen van de baan

9 oktober 2019, 08.36 uur · Aangepast 9 oktober 2019, 09.07 uur · Foto: Pixabay / rawpixel

Whatsapp

Het veel bekritiseerde wetsvoorstel BIG-II wordt niet ingevoerd, dat meldt minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vandaag. Het voorstel riep veel weerstand op bij verpleegkundigen die zich massaal zouden moeten laten omscholen.

De minister volgt een advies op van Alexander Rinnooy Kan die als verkenner werd aangesteld. Hij heeft de wensen van alle betrokken partijen geïnventariseerd en kwam tot de conclusie dat de invoering van BIG II niet gewenst is. Bruins wil nu dat het gesprek over 'functiedifferentiatie' binnen de beroepsgroep verpleegkundigen toch weer neergelegd wordt bij werkgevers en het verplegend personeel zelf.

Enkele tienduizenden mensen
Met de invoering van de nieuwe wet zouden er twee registers komen voor verpleegkundigen, een voor hbo'ers en een tweede voor mbo'ers. Hbo'ers kregen daarbij de nieuwe functie 'regieverpleegkundige'. Maar hbo-verpleegkundigen die voor 2012 hun diploma hebben behaald, moesten zich laten omscholen. In totaal zou het om enkele tienduizenden mensen gaan.

Lees ook: Medewerkers OLVG staken voor betere cao

Bruins wilde met de wet bijscholing stimuleren en meer nadruk leggen op niveauverschillen. Maar volgens verpleegkundigen zou er door de wet alleen maar meer verdeeldheid op de werkvloer ontstaan.

Te weinig kans om uit te spreken
Het bestuur van de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) stapte in augustus al op. Leden hadden te weinig kans gekregen om zich over het voorstel uit te spreken.

Whatsapp