Politiek

NL
V

Nieuw crisiscentrum in de Stopera; hier worden besluiten genomen bij een ramp

14 oktober 2019, 20.30 uur

Vandaag is het nieuwe regionaal crisiscentrum geopend in de Stopera. Bij grote calamiteiten zoals de Bijlmerramp, een bommelding of bij evenementen zoals SAIL, trekken burgemeester, politie en informatiedeskundigen zich hier terug om alles snel en goed aan te sturen.

Op de eerste verdieping van het stadhuis is een streng beveiligde ruimte ingericht waar bij grote calamiteiten de burgemeester, politie en justitie samen met data-analisten en informatiedeskundigen de situatie in de stad in de gaten houden en beslissingen nemen.

'De Bunker', de ondergrondse ruimte die hier voorheen voor werd gebruikt, was sterk verouderd. 'Daar was alles nog analoog', legt Tijs van Wijk uit. Hij is adviseur crisis- en incidentbeheersing bij de gemeentelijke afdeling Openbare Orde en Veiligheid. 'In het nieuwe crisiscentrum kan gebruik gemaakt worden van de nieuwste technologieën.'

Verouderde techniek in 'De Bunker', het voormalige crisiscentrum

Lees ook: 'Einde van de Bunker onder de Stopera nabij'

Crisis
'Als er een crisis is waar een woonwijk bij betrokken is, dan hebben we informatiemanagers van politie en brandweer die onderzoeken hoeveel en welke mensen daar wonen. Daarvoor gebruiken ze beelden van camera's, AT5 en andere nieuwszenders.'

'Samen met de informatiesystemen van de gemeente kunnen ze voorbereide besluiten aan het bestuur aanbieden', vertelt van Wijk. De burgemeester neemt dan samen met de hoofdofficier van justitie, de politie, de brandweer en de publieke zorg de belangrijke besluiten.

Kaart van Amsterdam
Ondanks alle nieuwe technologische snufjes hangt er nog steeds een enorme kaart van Amsterdam aan de muur. En die blijkt nog steeds hard nodig, zegt Tijs van Wijk. 'Het is toch fijn voor een bestuurder om voor zo'n kaart te staan en te kijken waar het zich afspeelt in de stad, hoe die omgeving eruit ziet en op wie het betrekking kan hebben. Dat geeft snel een beeld en zo kun je alles goed aansturen.'

Niet meer ondergronds
Het regionaal crisiscentrum, zoals het officieel heet, is niet meer ondergronds, zoals bij 'De Bunker' het geval was. Bij de bouw, net na de Koude Oorlog, was dat nog nodig. Anno 2019 niet meer.

'Maar met een grote dreiging of bommelding die betrekking heeft op de Stopera zelf, kunnen we altijd uitwijken naar politie of brandweer', aldus de adviseur crisis- en incidentsbeheersing.