Start van hoofdcontent

Stad

nl

Directeur OBA over halveren extra subsidie: 'Zorg eens goed voor je basisvoorzieningen'

28 oktober 2019, 20.30 uur

Martin Berendse, directeur van de OBA, wordt treurig van de zoveelste bezuiniging die de OBA moet ondergaan. 'Als dit doorgaat hebben we op de lange termijn een tekort van zes ton, en moeten we snijden in of huisvesting of personeel, en dat willen we niet.'

Vanwege een teruglopende rijksuitkering en extra uitgaven aan bijvoorbeeld de hersteloperaties aan kades en bruggen in de stad, moet het college alle financiële zeilen bijzetten. Om dit te bereiken werd vorige week bekend gemaakt dat 2% extra subsidie voor culturele instellingen terug wordt gebracht naar 0.9%. Het gaat daarbij om een subsidie die voornamelijk bedoeld is als compensatie voor huurverhogingen en stijgende personeelskosten.

Zes ton
De OBA verliest in dit verhaal het meest, 250.000 euro. Maar volgens directeur Martin Berendse gaat het om veel meer. 'Die 2% was al te weinig om de loon- en prijscompensatie netjes te financieren, maar de nu gekozen halve oplossing (0,9%) geldt alleen voor 2020. Betekent dat wij vanaf het jaar erop een gat in onze begroting hebben van zes ton.' Dat de 'bezuiniging' volgt op jaren van eerdere bezuinigingen, drukt de stemming bij de OBA. 'We worden er een beetje treurig van. Het dwingt ons te kijken naar onze grootste kostenposten: huisvesting en personeel.' 

Lees ook: Culturele instellingen moeten tienduizenden euro's per jaar inleveren

Sluiten vestigingen
In het personeelsbestand snijden wil de directeur niet, en hij bezuinigt liever ook niet op programma- en collectiebudgetten. 'Als je kijkt naar huisvesting heb je het voor zes ton over of één grote vestiging of anderhalve kleine bibliotheken. Maar dreigen met het sluiten van vestigingen doe ik liever niet, omdat ik weet dat de gemeenteraad en het college graag willen dat wij in alle wijken aanwezig blijven. Maar wij zullen ons dan in alle bochten moeten gaan wringen om dit op te lossen.'

'Ik heb me voorgenomen om politieke afwegingen bij politieke beslissers te laten en vooral te praten over wat er bij de OBA speelt. Wij zien de OBA als een basisvoorziening voor de stad, en mijn motto is: zorg nou eens goed voor je basisvoorzieningen', aldus Berendse.

Kort dag
Alle culturele instellingen die worden gekort op de zogeheten nominale compensatie zitten volgens Berendse in hetzelfde schuitje. Extra vervelend vindt hij hoe het nieuws tot hem kwam. 'Pas in de derde week van september, een week voordat wij onze eigen begroting moeten indienen, kregen wij dit te horen. Wij hebben de gemeente nu wel laten weten dat we opnieuw moeten gaan rekenen, want we kunnen nu geen sluitende begroting inleveren.'