Stad

Jeugdzorg wil eind aan geweld tegen medewerkers

3 november 2019, 19.30 uur · Foto: Flickr.com / An en Alain

Whatsapp

Tachtig procent van alle jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders kreeg het afgelopen jaar te maken agressie, intimidatie en geweld door hun cliënten of de ouders daarvan. In een brief aan het kabinet en de Tweede Kamer wordt gevraagd om maatregelen.

Volgens jeugdzorginstellingen krijgen veel medewerkers dagelijks te maken met verbale en fysieke agressie. Maar vanuit de maatschappij en politiek zeggen zij weinig steun te ervaren in de aanpak daarvan.

Capaciteitsgebrek politie
'Het kabinet beloofde eerder professionals in overheidsdienst - dus ook die van jeugdbescherming - goed te beschermen. In de praktijk is daarvan niets terechtgekomen. Ministers en politiek: maak er werk van', staat geschreven in de brief. Volgens de instellingen worden aangiftes van geweld vaak niet opgevolgd door capaciteitsgebrek bij de politie.

De vandaag verstuurde brief werd opgesteld en ondertekend door zestien gecertificeerde jeugdzorginstellingen, waaronder de Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Die organisatie zei twee jaar geleden al grote problemen te hebben met agressieve cliënten en ouders

'Uitgescholden of geslagen'
'Ik weet zeker dat er van de vierhonderd mensen die hier rondlopen, er niet één is die niet dit jaar is bedreigd, geïntimideerd, uitgescholden of geslagen', vertelde een gezinsmanager van Jeugdzorg Amsterdam in 2017. 

In de brief die vandaag verstuurd is roepen de instellingen op om maatregelen te nemen die een eind maken aan de bedreigingen en onveilige werksituaties. Ook zouden websites geblokkeerd moeten worden en berichten offline gehaald moeten worden, als jeugdbeschermers met naam en toenaam online uitgescholden of bedreigd worden.

Whatsapp