Start van hoofdcontent

Stad

nl

Gezondheidsraad: loden leidingen risico voor jonge kinderen en zwangere vrouwen

6 november 2019, 11.43 uur · Aangepast 6 november 2019, 14.18 uur · Door Redactie

In Nederland hebben 100.000 tot 200.000 woningen loden waterleidingen. Dat blijkt uit een vandaag verschenen advies van de Gezondheidsraad. In Noord ontstond de afgelopen weken de nodige onrust nadat er in het drinkwater te hoge concentraties lood werden gevonden. 

Pixabay

In het advies is te lezen dat er sterke aanwijzingen zijn dat een lage blootstelling aan lood schadelijker is dan eerder gedacht. Bij jonge kinderen kan lood leiden tot een lager IQ (dat kan twee tot vijf IQ-punten schelen) en bij volwassennen kan het het risico op hart- en vaatziekten en chronische nierziekte verhogen. 

Risicogroepen zijn verder ongeborenen (via de moeder), zuigelingen en kinderen tot een jaar of 7. Zuigelingen zijn extra kwetsbaar omdat hun darmen lood makkelijker opnemen. Dat blijkt uit recente berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

De commissie adviseert dan ook primair in te zetten op sanering van de resterende loden leidingen. Zo lang loden leidingen niet vervangen zijn, adviseert de commissie zwangere vrouwen en jonge kinderen om water uit flessen te drinken in plaats van kraanwater. 

Noord

Enkele weken geleden werd bekend dat in drinkwater van woningen in Tuindorp Nieuwendam en Tuindorp Buiksloot een te hoge concentratie lood zat. Bewoners lieten vervolgens weten te willen dat woningcorporatie Ymere zo snel mogelijk actie onderneemt.

Bewoners organiseerden zelfs een buurtavond om hun zorgen uit te spreken. 'Ymere moet die loden leidingen gewoon weghalen, waarom zou je dit veel langer laten liggen als kinderen wordt geadviseerd geen drinkwater te drinken', zei een buurtbewoner toen. 

'Boos en verdrietig'

Suzanne de Jager is buurtbewoner en was initiatiefnemer van de buurtbijeenkomst. Ze reageert ontzet op het advies van de Gezondheidsraad. 'Ik lees dit als moeder: ik viel in die risicogroep en ik wist dit niet. Ik ben daar superboos en verdrietig over.' Toch denkt De Jager ook dat het advies een positieve uitwerking zou kunnen krijgen. 'Ik hoop dat dit de urgentie en omvang van het probleem inzichtelijk maakt en ook dat een overheid wordt wakkergeschud.' 

Vandaag organiseert Ymere van 15.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst. Bewoners kunnen dan vragen stellen over loden leidingen en Ymere zegt uit te gaan leggen hoe aan een oplossing wordt gewerkt.