Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Autobezitters bijeen in Zuidoost: 'We worden genaaid waar we bij staan'

8 november 2019, 07.00 uur · Aangepast 8 november 2019, 14.24 uur · Door Redactie

Stadsdeel Zuidoost gaf gisteravond opnieuw een informatiebijeenkomst over de mogelijke uitbreiding van het betaald parkeren. Bijna alle aanwezige bewoners bleken tegen het plan. 'Volgens mij is de beslissing al gemaakt', zei een van hen na afloop.

De gemeente overweegt om onder meer in Geinwijk, Nieuw Kempering en Laag Klieverink betaald parkeren in te voeren. Volgens ambtenaren van de centrale stad is er onderzoek gedaan naar de parkeerdruk in die wijken. Die zou boven de negentig procent liggen en dus wil de gemeente ingrijpen. Het enige door de gemeenteraad toegestane instrument daarvoor is betaald parkeren.

Bewoners reageerden niet enthousiast. Ze gaven aan dat er in de avonden en nachten een tekort aan parkeerplekken is en dat dat niet door forensen komt.  'Er is nooit genoeg plek. Stel, iedereen krijgt een parkeervergunning en het parkeerprobleem bestaat nog steeds. Wat dan?'

Ook vroegen ze zich af waarom de parkeervergunningen niet gratis worden. Bewoners zullen er 32,50 euro per zes maanden voor moeten betalen. 'Ik zelf heb maar 100, 150 euro te besteden. Aan mijn auto en nog eens een keertje aan eten en drinken. Dan moet ik er nog 32 euro bijleggen? Ik zou niet weten waar ik dat vandaan moet halen', zei een van hen. 'Ik vind dat we worden genaaid waar we bij staan.'

De parkeervergunningen kunnen volgens stadsdeelbestuurder Jakob Wedemeijer (SP) echter niet gratis worden. 'Dat zijn regels van de gemeenteraad en daar gaan wij niet over.' Wel zegt hij de inspraak van de bewoners serieus te nemen. 'Er zijn goede argumenten gegeven om betaald parkeren niet in te voeren en door de ambtenaren zijn er goede argumenten gegeven om het wel in te voeren.' 

Advies formuleren

Wedemeijer gaat straks met de twee andere stadsdeelbestuurders een advies formuleren. In dat overleg nemen ze de reacties op de bewonersavonden, de kentekenonderzoeken waaruit zou blijken dat de helft van de geparkeerde auto's vaak van buiten het stadsdeel komt en de enquête onder bewoners mee. In die enquête stond onder meer de vraag of bewoners moeite hadden met het vinden van een parkeerplek. Een van de ambtenaren gaf wel aan bewust niet te hebben gevraagd of bewoners voorstander zijn van betaald parkeren. 

Het advies van het stadsdeel gaat naar het stadsbestuur. Naar verwachting wordt in de zomer van volgend jaar door de gemeenteraad besloten of het betaald parkeren daadwerkelijk wordt ingevoerd. Het gaat dan op zijn vroegst begin 2021 in.