Politiek

NL
V

Wethouder Moorman trekt subsidie in voor scholen met te hoge ouderbijdrage

15 november 2019, 07.10 uur · Door Redactie

Amsterdamse basisscholen die een ouderbijdrage van boven de 225 euro vragen, krijgen vanaf aankomend schooljaar geen subsidie meer van de gemeente. De vrijwillige ouderbijdrage mag geen rol spelen in de keuze voor een basisschool, vindt onderwijswethouder Marjolein Moorman. 'Dat creëert kansenongelijkheid.'

'We hebben een heel mooi systeem van gratis onderwijs', vertelt Moorman. 'Maar je ziet dat die ouderbijdrage toch een enorme drempel vormt voor ouders om naar bepaalde scholen te gaan en ik vind dat eigenlijk onacceptabel, onafhankelijk van het inkomen van hun ouders.'

Met een hoge ouderbijdrage trekken scholen dan ook een eenzijdig publiek aan, zegt Moorman. 'Er komt een grote segregatie van. Ouders kiezen dan niet voor die andere scholen, op basis van hun eigen inkomen. Dat vinden wij ongelijkheid teweegbrengen en ik ben erg voor kansengelijkheid. Dus ik wil heel graag dat alle kinderen hetzelfde krijgen.'

Quote

'De ouderbijdrage vormt een enorme drempel en dat is onacceptabel'

Marjolein Moorman, wethouder Onderwijs

Moorman doelt voornamelijk op de zogeheten éénpitters, zoals de Eerste Openluchtschool, de Peetersschool en de Willemsparkschool, waar de vrijwillige ouderbijdrage rond de 700 euro is. Ze doen dit omdat ze extra lessen aan de leerlingen willen kunnen aanbieden, zoals bijvoorbeeld dans- en muziekles. 

Directeur John van der Woning van de Willemsparkschool liet in januari van dit jaar, toen Moorman haar plannen bekend maakte, al weten niet te spreken te zijn over de maatregel. 'Ik kan de school op die manier dan wel sluiten. Wij zijn afhankelijk van de subsidies om basisvoorzieningen zoals een conciërge of een vakleerkracht te kunnen betalen. Die kunnen we dan niet meer allemaal in dienst houden.'

Van uitsluiting van kinderen door een te hoge ouderbijdrage is geen sprake, zei Van der Woning toen. 'De ouderbijdrage is en blijft vrijwillig. We sluiten geen kinderen uit, want als ouders het bedrag niet kunnen betalen, hoeft dat niet. Dan geldt het lagere bedrag van 225 euro.' De directeur liet verder weten dat bijna alle ouders wél het volledige bedrag van 700 euro betalen.

Quote

'Er komt grote segregatie van'

MARJOLEIN MOORMAN, WETHOUDER ONDERWIJS

Scholen met de te hoge ouderbijdrage krijgen vanaf augustus 2020 geen subsidie meer voor bijvoorbeeld vakleerkrachten cultuur, vakleerkrachten bewegingsonderwijs, onderwijsondersteunend personeel en begeleiders van zij-instromers. Toch hoeft dat geen probleem te zijn voor scholen, legt Moorman uit. 'Iedereen krijgt hier ook gewoon subsidie voor, als je de ouderbijdrage maar niet heel hoog maakt.'

Per 1 januari 2021 wil Moorman de vrijwillige ouderbijdrage zelfs halveren naar 112 euro per jaar per kind. Dat idee wordt ondersteund door het Breed bestuurlijk Overleg (BBO), de koepelorganisatie van schoolbesturen in Amsterdam. De meeste schoolbesturen staan achter deze halvering. Het college is voornemens deze halvering toe te passen vanaf het schooljaar 2021-2022.