Cultuur

Gemeente wil, samen mét vrouwen, werken aan meer gendergelijkheid

22 november 2019, 14.40 uur · Aangepast 22 november 2019, 14.52 uur · Door Redactie

Whatsapp

Keuzevrijheid, financiële onafhankelijkheid, seksueel geweld en de verdeling van zorg en arbeid binnen het gezin. Het is een kleine greep uit de thema's die aan bod komen in de Nota Gendergelijkheid 2019-2022, die wethouder Rutger Groot Wassink vanavond tijdens een vrouwenfestival in West presenteert. 

Per thema staan er meerdere actiepunten beschreven die de gemeente met hulp van de verschillende vrouwennetwerken in de stad wil gaan uitvoeren.

En dit is hard nodig. Zo blijkt uit onderzoek bijvoorbeeld dat 47 procent van de vrouwen financieel afhankelijk is van anderen en dat bijvoorbeeld 53 procent van de Amsterdamse vrouwen te maken heeft met straatintimidatie. In heel Nederland heeft 45 procent van de vrouwen met fysiek of seksueel geweld te maken. 

Quote

'47 procent van de vrouwen is financieel afhankelijk van anderen'

nota gendergelijkheid

Daarnaast is er ook ruimte voor nieuwe initiatieven en onderzoek. Zo wordt er een intern onderzoek gedaan naar de functieschalen van het personeel binnen de gemeente Amsterdam omdat er mogelijke verschillen zijn.

Loonkloof

In de nota staat bijvoorbeeld dat bij de gemeente het gemiddeld bruto maandsalaris voor vrouwen 70 euro hoger is dan het gemiddelde bruto maandsalaris van mannen. Hierdoor zou het lijken alsof er geen loonkloof bestaat binnen de gemeentelijke organisatie van Amsterdam.

Maar op niveau van functieschalen is die er mogelijk wél. De gemeente start een onderzoek naar loonverschillen op basis van gender en zal maatregelen nemen als dat nodig is.

Vrouwenrechtswinkel

Ook wordt er een pilot gestart met een Vrouwenrechtswinkel die vrij en gratis toegankelijk is voor Amsterdamse vrouwen. De winkel wordt gestart om de actielijnen van de nota beter mogelijk te maken. 'Het is een belangrijk punt waar Amsterdamse vrouwen(bewegingen) informatie kunnen verschaffen over gemeentelijke ondersteuning, initiatieven met betrekking tot emancipatie en ook zal er een vergaderruimte ter beschikking zijn', valt in de nota te lezen.

Quote

'Onderzoeken of beleid onbedoeld vrouwen en meisjes benadeelt'

Nota gendergelijkheid

Dan staat er in de nota ook nog aangegeven dat de gemeente een genderscan zal laten uitvoeren op het gebied van sportdeelname en sportstimulering. 'Om te onderzoeken of dit beleid onbedoeld vrouwen en meisjes benadeelt, ten opzichte van mannen en jongens.'

Eerder maakte wethouder Kukenheim al bekend dat meisjes er minder vaak voor kiezen om aan sport te doen. 

Women of West Amsterdam

Wethouder Rutger Groot Wassink presenteert de nota vrijdagavond tijdens het Women of West festival in West. Een eendaagsfestival speciaal voor vrouwen uit het stadsdeel waar zij de schoonheid, wijsheid en kracht van vrouwen in West vieren.

Stadsdeelvoorzitter Fenna Ulichki begon het festival zo'n vier jaar geleden. 'De vrouwennetwerken in West zijn geen doelgroep, zij zijn het vrouwenfestival. Met zelfbeschikking en economische zelfstandigheid vormen ze samen een belangrijke sleutel tot emancipatie.'

De volledige nota Gendergelijkheid 2019-2022 is hier te lezen. 

Whatsapp