Start van hoofdcontent

Stad

nl

Loden waterleidingen bij duizenden woningen 'zo snel mogelijk' vervangen

27 november 2019, 19.16 uur · Aangepast 17 januari 2020, 11.09 uur · Door Redactie

Het stadsbestuur is begonnen aan maatregelen om de loden leidingen, die bij duizenden woningen in de stad liggen, te vervangen. Dat moet 'zo snel mogelijk' gebeuren, maar is niet eenvoudig. 

Zo gaan woningcorporaties alle zogeheten toevoerleidingen, dat zijn leidingen die buiten de woningen liggen, in overleg met de gemeente op een rij zetten. 'Het vervangen van de loden aansluitleidingen is vooral afhankelijk van de omvang en de complexiteit', schrijft het stadsbestuur vandaag in een brief aan de gemeenteraad.

Ook laat de gemeente loden leidingen in eigen gebouwen, die soms ook worden verhuurd, weghalen. 'Om alle twijfel uit te sluiten organiseert de gemeente een brede controle.  De komende weken worden circa 150 gebouwen onderzocht of er loden leidingen zijn. Als blijkt dat er loden leidingen zijn, wordt direct geadviseerd flessenwater te gebruiken en een plan gemaakt om de loden leidingen zo snel als mogelijk te vervangen.'

Quote

'Om alle twijfel uit te sluiten organiseert de gemeente een brede controle'

college van burgemeester en wethouders

Verder zijn er waarschijnlijk nog woningeigenaren of particuliere huurders aangesloten op een loden leiding. Volgens de gemeente is dat de 'meest ingewikkelde doelgroep'. 'De sanering van loden binnenleidingen door woningeigenaren is mede zo ingewikkeld omdat deze leidingen doorgaans (deels) verborgen en onbekend bij bewoners of woningeneigenaren zijn. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat nog stukken loden leidingen in de muren zitten die niet zijn vervangen.'

Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de vervanging van loden leidingen. De gemeente kan hen echter niet dwingen, de aanwezigheid van loden leidingen hoeft bij de verkoop van een huis ook niet vermeld te worden. De gemeente wil er bij de minister van Binnenlandse Zaken wel op aandringen dat de landelijke regels hierover worden aangepast. 

Quote

'Huurders kunnen een onwillige verhuurder niet dwingen een loden leiding te vervangen'

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

'Voor huurders is de situatie extra vervelend', schrijft de gemeente. 'Zij kunnen een onwillige verhuurder namelijk niet dwingen een loden leiding te vervangen. Wel kan een huurder als een eigenaar niet meewerkt naar de huurcommissie stappen. De huurcommissie heeft als standpunt dat een loodgehalte in water boven de wettelijke norm van 10 microgram per kubieke meter moet worden gezien als een gebrek.'

Ook zijn er nog bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven waarvan de gemeente geen eigenaar is. De gemeente gaat hen brieven sturen met de vraag om monsters van het kraanwater te nemen en daarna, indien nodig, leidingen te vervangen. 

'We zetten ons in om loden leidingen te vervangen en gebruiken daarvoor de invloed en mogelijkheden die we hebben', schrijft het stadsbestuur in de brief. 'Dat is niet van vandaag op morgen geregeld, dus is het belangrijk mensen goed op de risico's te wijzen van drinkwater uit loden leidingen.'